W lipcu 2018 roku w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach na Wydziale Nauk Medycznych studenci studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przystąpili do obrony prac magisterskich. Jest to pierwszy rocznik absolwentów opuszczający mury Uczelni z tytułem magistra pielęgniarstwa. Uwieńczeniem czterosemestralnej nauki był egzamin dyplomowy składający się z części teoretycznej i części praktycznej. 

pielęgniarki2018

Studenci prezentowali przed Komisją egzaminacyjną pracę magisterską pisaną pod kierunkiem wybranego promotora oraz analizowali zagadnienia z zakresu nauk społecznych i opieki specjalistycznej. Obszerna wiedza zdobyta podczas studiów i ogromne zaangażowanie studentów w przygotowanie się do egzaminów sprawiły, że przebiegły one na najwyższym poziomie.Wysoka wartość merytoryczna prac badawczych sprawiła, iż będą publikowane w czasopismach naukowych.

Aktualnie Uczelnia prowadzi nabór na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trzeci rok z rzędu. Studia na tym kierunku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Nabór na rok akademicki 2018/2019 trwa do 30.09.2018 r. Serdecznie zapraszamy kandydatów na studia.

dr n. o zdr. Jolanta Karyś, mgr Ewelina Górska - Krzysiek