UE startowe

Zapraszamy Studentki i Studentów do udziału w projekcie „Energia kompetencji - energia rozwoju” polegającego na realizacji szkoleń i stażu (120 godzin, wynagrodzenie stażowe w wysokości 2200 zł).

Do projektu mogą zgłaszać się Studentki i Studenci III roku studiów stacjonarnych:

 • pielęgniarstwo (tryb zjazdowy)
 • pielęgniarstwo
 • kosmetologia

oraz studiów niestacjonarnych

 • administracja
 • zarządzanie i coaching
 • ekonomia
 • kosmetologia
 • finanse i rachunkowość

pasek kolor

BEZPŁATNY udział w projekcie daje szansę na podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów oczekiwanych przez pracodawców.

 

CO ZYSKASZ biorąc udział w projekcie? 

 • bezpłatne szkolenia – wartość rynkowa jednego to ok 4500 zł!
 • prestiżowe, międzynarodowe certyfikaty w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) potwierdzające uzyskane kwalifikacje;
 • suplementy VCC oparte na strukturze EUROPASS – dokumentu wspólnego dla wszystkich krajów UE,
 • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego/coacha - stworzenie własnej, indywidualnej ścieżki kariery oraz rozwoju zawodowego,
 • wizyty studyjne u pracodawców,
 • płatny staż u pracodawcy,
 • wzrost wartości rynkowej dzięki nabyciu nowych kwalifikacji i kompetencji,
 • serwis kawowy, ciastka, owoce w trakcie szkoleń.

 

Planowana ścieżka w projekcie:

1. Bilans kompetencji:

 • zbudowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej dzięki wsparciu doradcy zawodowego/coacha

2. Certyfikowane szkolenia VCC

pielęgniarstwo

 • Język angielski opiekunów osób starszych 25h
 • Opiekun osób starszych 45h

administracja (niestacjonarne)

 • Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych 30h
 • Programy biurowe w administracji 30h
 • Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin 20h

zarządzanie i coaching (niestacjonarne)

 • ERP Comarch Optima 20h
 • Negocjacje z elementami NLP 30 h
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 20h

ekonomia (niestacjonarne)

 • ERP Comarch Optima 20h
 • Systemy prezentacji informacji w biznesie 30h
 • Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin 20h

kosmetologia (niestacjonarne)

 • Własny biznes 40h

kosmetologia (stacjonarne)

 • Własny biznes 40h
 • Obsługa kas fiskalnych 10h
 • Pierwsza pomoc 10h

finanse i rachunkowość (niestacjonarne)

 • ERP Comarch Optima 20h
 • Systemy prezentacji informacji w biznesie 30h
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 20h

3. Warsztaty:

 • 30 godzin warsztatów z ekspertem z sektora nowoczesnych usług

4. Wizyty studyjne:

 • poznanie realnych warunków pracy w przedsiębiorstwach
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, pracy w grupie, przedsiębiorczości

5. Płatne staże zawodowe:

 • 120 godzin stażu zawodowego
 • stypendium w wysokości 2220 zł
 • zwrot kosztów dojazdu

Już dziś daj się poznać Twojemu przyszłemu pracodawcy!

Liczba miejsc ograniczona.

 

Informacje: 41 366 93 70, 41 366 93 54

Zgłoszenia w biurze projektu w siedzibie Uczelni pok. 106 (I piętro).