konkurs prawa autorWydział Prawa WSEPiNM zaprasza do udziału w piątej edycji konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego - ©Wszystkie prawa zastrzeżone - konkurs na temat ochrony praw autorskich. Jego celem jest upowszechnianie w środowisku młodzieży uczącej się wiedzy na temat praw autorskich i przeciwdziałanie zjawisku naruszania własności intelektualnej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego filmu lub prezentacji/animacji komputerowej, związanej z tematyką konkursu (prace indywidualne lub tworzone przez zespoły liczące nie więcej niż 3 osoby – szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 listopada 2018 r., o godz. 10.00, w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 109A. Zgłoszenia udziału należy przesłać do 29 października 2018 r., zaś prace konkursowe – do 23 listopada 2018 r.
         Uwaga! Dla laureatów ufundowano cenne nagrody (urządzenia cyfrowe). 

Regulamin Konkursu

Zgłoszenie udziału Szkoły

Karta zgłoszenia pracy