Ostatnio w Kielcach miało miejsce coroczne wielkie wydarzenie jakim jest gala wręczenia nagród gospodarczych "Skrzydła 2018" oraz zaprezentowanie rankingu największych firm w województwie świętokrzyskim "Złota 100". Te jakże wielkie i ważne dla naszego regionu uroczystości poprzedziła niemniej ważna konferencja pt. III Świętokrzyskie Forum Ekonomiczne.

skrzydła 2018 1

Wszystkie zaplanowane części odbyły się w ciągu jednego dnia, 12 października w hotelu Binkowskim. Głównymi organizatorami konferencji oraz gali zostało Echo Dnia i portal echodnia.eu, ponadto nie zabrakło także wielu patronatów i partnerów. Patronat honorowy objęli Wicepremier Jarosław Gowin, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Wśród partnerów znaleźli się Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta i Gminy Busko Zdrój, Urząd Miasta Starachowice, Kamil Suchański, Ekobox S. A, ROT Świętokrzyskie, Hi!Fly, Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S. A., Wodociągi Kieleckie, Uzdrowisko Busko Zdrój, Hotel Binkowski oraz oczywiście nasza Alma Mater- Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Natomiast patronat medialny objęło tvp3 Kielce, tvś telewizja świętokrzyska oraz Radio Kielce.

skrzydła 2018 2

            Konferencja rozpoczynająca całe wydarzenia zaczęła się o godzinie 11.00 i trwała aż do godziny 15.45. Została ona podzielona na dziewięć panelów tematycznych pt.: Jak przyspieszyć rozwój regionu- szefowie największych firm o kluczowych problemach Świętokrzyskiego i sposobie ich rozwiązywania, Turystyka kołem zamachowym rozwoju lokalnego i regionalnego, Inwestycje w kolej gwarancją przyspieszenia rozwoju regionu, Świętokrzyska kraina zdrowia- kierunki rozwoju nowej gałęzi naszej gospodarki, Miasto sukcesu- jak w 4 lata dokonać epokowego soku- Starachowice jako realny przykład możliwego przyspieszenia gospodarczego, Rola szkół i przedsiębiorców w kształceniu dualnym, Zaopatrzenie w wodę a rozwój regionu, Nowe kierunki kształcenia- odpowiedź uczelni na potrzeby rynku pracy, Oczekiwania wobec kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, wobec doświadczeń wdrożenia RPOWŚ 2014-2020 oraz w kontekście projektu nowego budżetu Unii Europejskiej. Podczas tych licznych paneli narodziło się wiele tematów do dyskusji pomiędzy prelegentami oraz refleksji wśród widzów. Nie zabrakło również wielu pytań dociekliwej publiczności między którymi znaleźli się również nasi studenci, chcących dowiedzieć się nieco więcej na temat pomysłów rozwoju naszego regionu. Moderatorem a zarazem uczestnikiem tych konferencji zostali dziekani naszej uczelni dr Wiktor Krasa oraz dr Łukasz Baratyński, którzy godnie stanęli na wysokości zadanie wzorowo prowadząc panele dyskusyjne i godnie reprezentując naszą Alma Mater podczas ich przebiegu.

            Po zakończonych panelach przyszła część na drugą część wydarzenia, czyli gale wręczenia nagród, której towarzyszył występ muzyczny. Na gali została nagrodzona dziesiątka najlepszych firm województwa Świętokrzyskiego oraz wręczone tak zwane ,,Diamenty,, oraz ,,Skrzydła,,. Wśród zacnie nagrodzonego grona nie mogło również zabraknąć nas, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, która zdobyła Skrzydła 2018 za osiągi w kształceniu praktycznym na uczelni. System kształcenia w Polsce ulega intensywnym przemianom. Współczesne szkoły wyższe nie mogą działać w oderwaniu od trendów i problemów gospodarki. Muszą reagować na sygnały płynące z rynku pracy i brać pod uwagę nie tylko polskie realia społeczno-ekonomiczne, ale także uwarunkowania europejskie. Środowisko akademickie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach od początku dostrzegało te procesy i starało się do nich dostosować. Dzięki temu Uczelnia może dziś zaproponować ofertę gwarantującą nową jakość edukacji. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach z powodzeniem dostosowuje programy i organizację studiów do zmian w systemie edukacji. Uwzględnia przy tym procesy zachodzące w społeczeństwie i gospodarce oraz szerszy kontekst międzynarodowy, wynikający z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zmiany polegają na przejściu od studiów o charakterze ogólnym, „akademickim”, do kształcenia praktycznego, spełniającego najwyższe standardy. Uczelnia oferuje nowoczesne kierunki studiów, dające przygotowanie do pracy w zawodach poszukiwanych przez pracodawców. Dzięki zmianom programowym i organizacyjnym, absolwenci wyposażeni są w rzetelną wiedzę stosowaną i praktyczne umiejętności, zdobywane w murach Uczelni i podczas studenckich praktyk zawodowych. Aby dotrzymać tempa zmianom, a także odpowiedzieć na oczekiwania studentów, Uczelnia prowadzi stały monitoring procesów zachodzących w sferze oświaty i edukacji, w gospodarce oraz na rynku pracy. Współpracuje z wieloma partnerami społecznymi, m.in. organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami, szkołami, ośrodkami metodycznymi, instytucjami rynku pracy, itp. Angażuje się w przedsięwzięcia, których celem jest podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia.

Nagrodę z ramienia naszej uczelni odebrali również dziekani prowadzący poprzedzającą gale konferencje ekonomiczną. W przebiegu gali uczestniczył również dziekan dr Maciej Juszczyk oraz przedstawiciele samorządu studenckiego Karolina Dubiel, Anna Kłosowska, Natalia Pabiś oraz Kamil Rębosz.

            Całe wydarzenie jak co roku przebiegło bardzo pomyślnie, a my cieszymy się że po raz kolejny raz zostaliśmy docenieni wśród firm i instytucji województwa świętokrzyskiego przez Szanowną Kapitułę i oddane na nas głosy. Mamy wielką nadzieję uczestniczyć również w kolejnej gali już za rok.

Kamil Rębosz