Sad ZdjNowy rok akademicki już na dobre zaczął się dla wszystkich studentów, którzy z wielkim zapałem i nową energią powrócili w mury naszej Alma Mater. Z kolejnym rokiem zaangażowanie naszych studentów nie może być mniejsze, a wręcz odwrotnie z roku na rok staje się coraz większe. Dlatego też już 12 października nasze koło naukowe Respublica wzięło udział w konferencji w Sądzie Okręgowym w Kielcach, z którym nasza uczelnia współpracuje od lat.

            Tego dnia w sądzie miała miejsce konferencja pt.: ,,Poznaj mediację- pozasądowy sposób rozwiązywania sporów. Mediacja w rodzinie, w szkole, w sprawach konsumenckich”. Konferencja została zorganizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z udziałem koordynatora ds. mediacji, koordynatora ds. edukacji prawnej, rzeczników prasowych, mediatorów, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, policji oraz dyrektorów szkół. Wśród tak zacnego grona nie mogło również zabraknąć grupy studentów prawa z naszej Alma Mater, którzy aktywnie brali udział w konferencji.

            Całe wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00. Po uroczystym otwarciu konferencji głos zabrali liczni prelegenci na temat sztuki mediacji oraz ról jakich odgrywa w naszym codziennym życiu. Poza licznymi wystąpieniami znalazło się także miejsce na krótką dyskusje między uczestnikami i słuchaczami na poruszany temat.

            Wszyscy wynieśli z konferencji cenną wiedzę, a nasi studenci wyrażają ogromne nadzieje na uczestnictwo w przyszłych konferencjach organizowanych przez sąd w których również z chęcią będziemy uczestniczyć.

Kamil Rębosz