MCSM LOGOW naszej Uczelni powstaje Nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych (MCSM) na potrzeby profesjonalnego przygotowania do pracy przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy.

- WSEPiNM w Kielcach znalazła się w wąskim gronie 35 uczelni, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznych. Uczelnia otrzymała na organizację i wyposażenie MCSM 2 599 478,40 mln złotych - poinformowała Luiza Wójcik, kierownik biura MCSM.

 

Luiza Wójcik

Coraz więcej uczelni medycznych w kraju rozbudowuje ośrodki symulacji medycznych. Jedną z nielicznych w regionie, jest WSEPiNM. Uczelnia istniejąca od ponad 20 lat na edukacyjnym rynku, od początków swojej działalności, stara się dynamicznie reagować na zmiany zachodzące na rynku pracy. Stąd pomysł na stworzenie MCSM w warunkach uczelnianych.

- Nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych pozwoli na efektywną naukę przez praktykę. Studenci zdobędą lepsze umiejętności praktyczne, dzięki czemu będą się czuć pewniej w pierwszych kontaktach z pacjentami. Główną ideą projektu jest zwiększenie kompetencji studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznych umiejętności i przygotowania do zajęć klinicznych. Pomoże także wykształcić u studentów tak cenne umiejętności, jak zdolność analitycznego myślenia, współpraca w zespole oraz komunikacja z pacjentem – mówi Dziekan dr n med. Grzegorz Gałuszka.

 - Przyznany budżet umożliwił adaptację powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych, gdzie powstaje MCSM. W Centrum zostały utworzone specjalistyczne pracownie min. sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym, sale egzaminacyjne OSCE, sala umiejętności pielęgniarskich i umiejętności technicznych, sala symulacji z zakresu ALS i sala symulacji z zakresu BLS z pomieszczeniem kontrolnym, pomieszczenie do Debriefingu. Nowoczesne Centrum zostało wyposażone w aparaturę medyczną i wszystkie niezbędne urządzenia, spełniające wymogi tego typu ośrodków. Na jego wyposażeniu znajdują się zaawansowane fantomy, symulatory dorosłych, dzieci, niemowląt, trenażery.

To nowoczesny ośrodek do zajęć praktycznych za pomocą metodologii kształcenia polegającej na symulacji medycznej. MCSM jako multidyscyplinarny ośrodek wiernie odwzorowuje warunki szpitalne, pozwalając na symulację różnego rodzaju scenariuszy i zdarzeń klinicznych. W ramach projektu jest szkolona w nowej metodologii symulacji medycznej cała kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia ze studentami na kierunku pielęgniarstwo – poinformowała Luiza Wójcik.

- Metody nauczania oparte o kształcenie na symulatorach, wpisują się w wymagania współczesnej dydaktyki. Dzięki wysokiej jakości symulacjom istnieje możliwość ćwiczenia każdej krytycznej sytuacji, w tym doskonalenia umiejętności ratowania życia pacjenta, ale też nauczania podstawowych procedur i zabiegów. Symulatory zastępują studentom pacjenta w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia, takich jak: uciskania klatki piersiowej, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych, defibrylacji, iniekcji, wkłuć, pielęgnacji ran itp. W tym celu wyposażone pracownie w specjalistyczne symulatory i fantomy, będą mogły służyć do prowadzenia zajęć w bardzo realistycznych warunkach - przekazuje Arkadiusz Lech- członek zespołu ds. Programu Rozwojowego - ekspert w zakresie wyposażenia MCSM.

                                                                                                          Luiza Wójcik , Arkadiusz Lech