-->

Z dniem 1 listopada stracą ważność papierowe legitymacje studenckie. Honorowane będą wyłącznie plastikowe Elektroniczne Legitymacje Studenckie (ELS). W naszej Uczelni legitymacje wydawane będą bezpłatnie.

W celu uzyskania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej należy:

  1. Przesłać zdjęcie przez stronę: euczelnia.wseip.edu.pl: menu Kartoteka -> Legitymacja. Zdjęcie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi na powyższej stronie.

 2. Jeśli pracownik Dziekanatu zaakceptował zdjęcie możemy złożyć wniosek o wydanie ELS przez stronę: euczelnia.wseip.edu.pl: menu Kartoteka -> Wnioski o wydanie ELS.

Wniosek otrzyma "numer w kolejce", który wraz z drukowaniem ELS dla kolejnych studentów będzie malał.

Gdy legitymacja zostanie wydrukowana przez Dziekanat pole "wykonano" we wniosku zmieni się z "Nie" na  "Tak". Każdy wniosek ma "ID wniosku", który podajemy w Dziekanacie w razie problemów związanych z ELS.