Zdj SamorządZa nami kolejne rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach jak zawsze w miłej i przyjemnej atmosferze. Jest to dla nas wyjątkowa uroczystość, ponieważ przywitaliśmy w naszych progach kolejnych nowych studentów, pełnych energii, pasji i ciekawych pomysłów oraz wyróżniliśmy najlepszych absolwentów.

Dla naszych nowych studentów jest to szczególny czas nie tylko pod względem, że to ich kolejny krok ku dorosłości  i usamodzielnianiu się ale muszą zaklimatyzować  się wśród studiujących już u nas studentów a także zapoznać się ze strukturą Uczelni i jej funkcjonowaniem. Z kolei  dla samorządu studenckiego jest to kolejne wyzwanie aby móc z całych sił służyć im pomocną ręką i wspierać w dążeniu do postawionych przez siebie celów. Cieszymy się, że możemy przywitać nowych studentów w murach naszej uczelni i poznawać ich z każdym dniem.

Nasz samorząd studencki tworzy 6 osób a w jego skład wchodzi: przewodniczący Kamil Rębosz, wiceprzewodnicząca Paulina Stępień i Alicja Ciszek oraz sekretarze Natalia Pabiś, Karolina Dubiel i Sebastian Pietrala, studenci będący w różnym wieku i studiujący różne kierunki, świetnie się dogadujący i będący ze sobą bardzo zżyci. Jesteśmy otwarci i zawsze pozytywnie nastawieni do studentów, można na nas zawsze polegać. Na przestrzeni kilku lat zorganizowaliśmy wiele akcji i imprez studenckich mających na celu jak najlepsze poznanie się studentów nawzajem i utworzenie się nowych przyjaźni. Zawsze przez wszystkich dobrze wspominanych i cieszących się dużym zainteresowaniem wśród studentów i nie tylko. Dla nas dobre samopoczucie studenta na uczelni odgrywa ogromną rolę i staramy się aby tak było. Na co dzień z kolei dokładamy wszelkich starań aby pomagać naszym studentom jeśli istnieje taka potrzeba i zachęcać coraz to większe grono naszych studentów do brania czynnego udziału w naszym życiu uczelnianym. Dlatego na pewno naszym priorytetem będzie służenie radą i pomocą w poznaniu typowego życia studenta dla naszych nowych kolegów i koleżanek, wprowadzenie ich w działalność uczelni i udzielanie cennych wskazówek przydatnych na przyszłość.

Nowy rok dla całej społeczności akademickiej będzie kolejnym rokiem pełnym zarówno ciężkiej pracy jaki i miło spędzonych chwil w gronie przyjaciół. My przedstawiciele studentów mamy już w planach wiele przygotowanych akcji i działań na terenie uczelni jak i poza nią, na które nie możemy się już doczekać. Już pierwszego z nich możecie się spodziewać w październiku! Dlatego chcemy abyście w nich chętnie uczestniczyli wraz z nami. Czekamy właśnie na Ciebie! Jesteście teraz częścią naszej uczelni i chcemy abyście się w niej dobrze czuli i brali udział w życiu Naszej Alma Mater. Czekamy na Wasze pomysły i rady z których na pewno skorzystamy.

Sekretarz Samorządu Studenckiego

Natalia Pabiś