W miesiącach od czerwca do września 2019 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach na Wydziale Nauk Medycznych 303 studentów studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przystąpiło do obrony prac magisterskich. Jest to drugi rocznik absolwentów opuszczający mury Uczelni z tytułem magistra pielęgniarstwa. Uwieńczeniem czterosemestralnej nauki był egzamin dyplomowy składający się z części teoretycznej i części praktycznej. 

Zdj Pielęgniarstwo 2

Zdj Pielęgniarstwo 1Studenci prezentowali przed Komisją egzaminacyjną pracę magisterską pisaną pod kierunkiem wybranego promotora oraz analizowali zagadnienia z zakresu nauk społecznych i opieki specjalistycznej. Obszerna wiedza zdobyta podczas studiów i ogromne zaangażowanie studentów w przygotowanie się do egzaminów sprawiły, że przebiegły one na wysokim poziomie. Absolwentki Anna Wilczkowska i Joanna Sokołowska z najwyższą średnią ocen z całego toku studiów odebrały wyróżnienia z rąk Rektora Uczelni dr Tadeusza Dziekana podczas Uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 oraz dokonały wpisu do Złotej Księgi Absolwentów. Wyróżniona została także absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo Magdalena Ziółkowska, która aktualnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia.

Aktualnie Uczelnia prowadzi nabór na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo czwarty rok z rzędu. Studia na tym kierunku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkich, którzy chcieliby studiować na powyższym kierunku serdecznie zapraszamy do kontaktu z Uczelnią.

 

Ewelina Górska-Krzysiek