Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to wyjątkowe stypendium skierowane wyłącznie do studentek i studentów pielęgniarstwa oraz osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej.

Konkurs

Nagroda została ustanowiona 23 grudnia 2013 r. przez organizację Swedish Care International jako prezent dla jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii z okazji 70-tych urodzin. W Polsce konkurs realizowany jest przez Fundację Medicover. Stypendium przyznawane jest co roku i obecnie ubiegać się o nie mogą kandydaci ze Szwecji, Finlandii, Polski oraz Niemiec.

Ideą konkursu, a jednocześnie zadaniem dla uczestników, jest wymiana innowacyjnych pomysłów mających na celu rozwój opieki pielęgniarskiej nad osobami powyżej 18 roku życia, a także usprawnienie pracy pielęgniarek i pielęgniarzy.

Uczestnicy konkursy walczą o jednorazowe stypendium w wysokości 25 000 złotych oraz staż, będący integralną częścią nagrody. Podczas stażu laureat zdobywa cenne doświadczenie i kontakty przydatne podczas rozwijania swojej przyszłej kariery. Zwycięzca uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, nawiązuje relacje z przedstawicielami organizacji partnerskich, a także ma możliwość wymiany doświadczeń z innymi laureatami konkursu z Polski, Szwecji, Finlandii oraz Niemiec.

Do konkursu można zgłaszać pomysły z dowolnych dziedzin np.:

 • edukacja i szkolenia dla pacjentów, opiekunów, rodzin lub samych pielęgniarek i pielęgniarzy,
 • wydawnictwo: założenie podręcznika lub broszury opisującej dane zagadnienie,
 • promowanie śród pacjentów samodzielnej porady pielęgniarskiej oraz podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarskiego,
 • sprzęt: nowe rozwiązania technologiczne, pomysły na doposażenie placówek i projekty przyrządów ułatwiających życie pacjentów dorosłych lub pracę pielęgniarek i pielęgniarzy,
 • nowe rozwiązania dotyczące systemu zdrowotnego,
 • innowacyjne metody opieki,
 • pomoc społeczna,
 • psychologia: rozwiązywanie problemów
 • prowadzenie dokumentacji,
 • żywienie pacjenta,
 • bezpieczeństwo pacjentów,
 • motywacja: jak motywować pacjenta do walki z chorobą.

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej zamieszczonej na plakacie konkursu.