20 grudnia 2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach przy odbyła się konferencja szkoleniowa "Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?”.

zaproszenie

Konferencja: „Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?”

WSEPiNM, 20 grudnia 2019 r.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne zorganizowały konferencję szkoleniową: „Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?”
Tematyka konferencji była odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechności i dostępności środków psychoaktywnych oraz wzrastające koszty zdrowotne i społeczne ich zażywania przez dzieci i młodzież szkolną. Autorzy wystąpień – specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa i zdrowia publicznego, opisywali problem (mechanizm powstawania uzależnień, objawy, źródła, skutki zdrowotne, społeczne i prawne) oraz przedstawili rekomendacje i praktyczne porady, których stosowanie pomoże ograniczyć negatywny wpływ tych środków na życie szkoły. Adresatami konferencji byli dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy szkolni oraz pielęgniarki środowiska szkolnego.

 

Program konferencji: Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?

 

Panstwowa Insp Sanit WSEPiNM PTH                         Kuratoium Kielce
  Organizatorzy                           Patronat honorowy

 

 

Godzina

Temat

Prowadzący

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 –10.15

Przywitanie uczestników, otwarcie konferencji

10.15-10.30

Sytuacja epidemiologiczna w obszarze nowych narkotyków w woj. świętokrzyskim

Ewa Ziemkiewicz, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach

10.30-11.30

Mózg pod wpływem - zachowania problemowe

Radosław Gruss, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

11.30-12.00

Przerwa

12.00-12.30

Papieros tradycyjny a nowe formy palenia

          Jadwiga Zapała, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

12.30-12.50

Środki psychoaktywne w szkołach – aspekt prawny

           Paulina Wzorek, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa
 i Nauk Medycznych

12.50-13.10

Zatrucia środkami psychoaktywnymi z perspektywy pracy ratownika medycznego

Rafał Maziejuk, Szef Grupy Ratownictwa PCK
w Kielcach