-->

Olimpiada Statystyczna – najmłodsza z ogólnopolskich olimpiad – ma w tym roku swoją czwartą edycję. Po raz czwarty również Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych wraz z Urzędem Statystycznym w Kielcach angażują się w jej organizację.

olimp stat 2

Odbyły się już dwa etapy – szkolny, w którym wzięło udział 152 uczniów z 18 szkół ponadpodstawowych naszego regionu, a we środę (4 grudnia) czterdziestu dwóch najlepszych uczestników rywalizowało w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych podczas zawodów okręgowych. W ciągu 90 minut rozwiązywali obszerny test, sprawdzający ich teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu statystyki. Stawką był awans do zawodów centralnych, które przebiegać będą w dwóch etapach – 25 lutego i 12 marca 2020 roku. 

olimp stat 1– Olimpiada Statystyczna rozwija się i doskonali – mówiła do uczestników doktor Barbara Piasecka-Janowicz, która od początku pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Okręgowego. Z przyjemnością uczestniczę w jej organizowaniu i prowadzeniu – wraz z panią dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach, doktor habilitowaną Agnieszką Piotrowską-Piątek – widząc zapał i entuzjazm, ale przede wszystkim wiedzę i umiejętności uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy coraz liczniej zgłaszają swój  udział. Przejście przez etap szkolny do etapu okręgowego, potem centralnego wymaga coraz szerszej i pogłębionej wiedzy, którą trzeba sobie przyswoić z różnych dyscyplin naukowych. Wiedza ta bardzo często ma charakter interdyscyplinarny. Należy wykazać się znajomością między innymi rachunku prawdopodobieństwa, demografii, ekonomii, geografii, statystyki, informatyki. Przygotowanie do Olimpiady poszerza znacznie wiedzę uczniów. Mogą w przyszłości wykorzystać ją w szkole, podczas studiów, w pracy zawodowej. Z tego wynika, że w tych zawodach nie ma  przegranych, wszyscy są wygrani. 

olimp stat 3Na wysoki pułap wymagań, jaki wyznacza Olimpiada Statystyczna, zwracała również uwagę doktor habilitowana Agnieszka Piotrowska-Piątek, dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach. – Czy to jest trudna Olimpiada? Myślę, że tak. Wymaga od uczniów znajomości nie tylko zagadnień objętych programem szkolnym, na przykład z takich przedmiotów jak matematyka czy ekonomia, ale również treści, które realizowane są na studiach wyższych. Tym nie mniej, obserwując wyniki osiągane przez uczniów w kolejnych edycjach, mogę stwierdzić, że mamy bardzo zdolną, pracowitą i ambitną młodzież.

Prorektor Uczelni, doktor Zdobysław Kuleszyński, przypomniał w swoim wystąpieniu  początki Olimpiady Statystycznej. –  Pomysł jej zorganizowania zrodził się w 2015 roku na Wydziale Ekonomii WSEPiNM, którego dziekanem była wówczas pani profesor Agnieszka Piotrowska-Piątek. Jej starania, wsparte przez władze Uczelni, zaowocowały podpisaniem aktu powołania Olimpiady przez trzech partnerów: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne i Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych.  Określono wówczas jej status, jako olimpiady tematycznej i interdyscyplinarny charakter programu.

Zwycięzcą zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej został Piotr Rysiński z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach (zdobył 66,5 punktów na 80 możliwych). Również z VI Liceum pochodzi Julia Barańska – II miejsce (65,1 punktów). Trzecie miejsce zajął  Adam Piątek, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie (62,9 punktów). Będą oni reprezentowali region świętokrzyski podczas dwuetapowego finału centralnego.

Organizatorami Olimpiady Statystycznej są: Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne.

/wlo-do/