W związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzeniającym się m.in. w Polsce Koronawirusem SARS-CoV-2(COVID-19), w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie uczestników władze Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach wspólnie z władzami Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnickiego Instytutu Kooperatywnego w Winnicy podjęły decyzję o odwołaniu III edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”, która miała odbyć się w dniu 16 marca 2020 r. w Kielcach.

Robimy to z wielkim żalem, gdyż doświadczenia odnoszące się do poprzednich edycji konferencji, wskazują na duże zainteresowanie tą problematyką badawczą. Nasze konferencje gromadziły liczną grupę przedstawicieli nauki oraz osób zainteresowanych historią. Szczególnie cenne dla wszystkich uczestników konferencji, nie tylko dla prelegentów, były ożywione dyskusje po wygłoszonych referatach, które dawały asumpt do podejmowania badań w kolejnych obszarach niezwykle istotnych dla rozwoju badań historycznych.
Uwzględniając złożoność zagadnień związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo mogą istnieć przeciwskazania do organizowania wydarzeń naukowych. Dlatego też podjęliśmy decyzję o uznaniu konferencji za odbytą. Prelegentów prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów. Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji, która ukaże się drukiem. W związku z tym, prosimy by teksty do druku – w języku polskim, przekazywać do sekretarzy, do 30 czerwca 2020 r.
Jednocześnie zapewniamy, że mamy przygotowane kolejne propozycje wspólnych przedsięwzięć naukowych. Dlatego też uprzejmie prosimy o obserwowanie naszych stron internetowych oraz o czynny udział w podejmowanych przedsięwzięciach badawczych. Informacje na ten temat będziemy przekazywać na bieżąco.

Z poważaniem

Organizatorzy III edycji międzynarodowej konferencji naukowej
pt. Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989.
Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?.


Prowadzący konferencji dr Dariusz Palacz - Wykładowca akademicki WSEPiNM (Fot. Kamil Rębosz)

Tematyka: 

 • „Po dwóch stronach barykady”. Prawnicy zaangażowani w procesy polityczne lat ’80.
 • Wymiar sprawiedliwości wobec działaczy opozycji po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.
 • Współpraca instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz organów siłowych krajów tzw. demokracji ludowej w zwalczaniu przeciwników politycznych
 • Instrumentalizacja prawa w ustroju komunistycznym
 • Źródła sądownictwa państwa totalitarnego
 • Ustrój sądownictwa powszechnego oraz sądownictwa wojskowego w PRL-u
 • Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe
 • Źródła do dziejów instytucji wymiaru sprawiedliwości w latach 1944-1989
 • Stan badań nad dziejami sądownictwa, prokuratury, adwokatury w latach 1944-1989
 • Indywidualne postawy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wobec prowadzonych postępowań
 • Studium przypadku wybranych spraw sądowych
 • Rola organów represji w kształtowaniu materiału procesowego, będącego podstawą postępowań sądowych
 • Wymiar sprawiedliwości w powojennej propagandzie

Zaproszenie |pdf

Program |pdf

Kontakt ws. publikacji  /0-41/ 345 13 13 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .