Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa, WSEPINM od 12.03.2020 r. do 10.04.2020 r. zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz zaplanowane wydarzenia naukowe. Zawieszenie zajęć jest podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Studentów.
W okresie zawieszenia zajęć pracować będą działy administracyjne Uczelni. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwiane bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej oraz mailowej.
Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany a Uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.

Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w okresie 12-25.03.2020 r.

Informacja o odwołaniu konferencji w dniu 16.03.2020 r.

Procedura 2/2020 - organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Informacja w sprawie zapomogi dla studentów