Bogatą ofertę edukacyjną Naszej uczelni uzupełnia ponad 30 kierunków na studiach podyplomowych. Pełny wykaz kierunków można znaleźć na naszej stronie internetowej https://podyplomowe.wseip.edu.pl/ Warunkiem rozpoczęcia kształcenia, jest posiadanie tytułu magistra, inżyniera lub licencjata.

Palacz

 W tym miejscu warto zadać pytanie czy studia podyplomowe są nam potrzebne, skoro ukończyliśmy studia wyższe i pracujemy w wymarzonym zawodzie. Otóż okazuje się, że postęp techniczno-technologiczny w zdecydowanej większości profesji w stosunkowo krótkim przedziale czasowym generuje zmiany zarówno w otoczeniu technicznym jak i organizacyjno-administracyjnym. Zatem aby utrzymać się na zajmowanym stanowisku, uzyskać awans oraz osiągać satysfakcjonujące nas pobory, nie wystarczy ukończenie studiów licencjackich czy nawet magisterskich. Sukces zawodowy wymaga ciągłego podwyższania kwalifikacji i poszerzania wiedzy. Jeżeli chcesz się dalej rozwijać i być konkurencyjnym na rynku pracy to studia podyplomowe są świetnym rozwiązaniem. To idealna droga do zdobycia nowych umiejętności i uprawnień w stosunkowo krótkim czasie (np. w rok). Wiedza w trakcie studiów podyplomowych przekazywana jest w sposób kompleksowy, o wiele szerzej niż w trakcie kilkudniowych kursów lub szkoleń.