Za nami Wydziałowa Inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022, która odbyła się w symbolicznym gronie ze względów bezpieczeństwa 2 października o godzinie 10.00 w Audytorium nr II, które mieści się w głównym budynku Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 109A.

Do złożenia aktu ślubowania zostali zaproszenie przedstawiciele studentów z każdego kierunku studiów. 

Inauguracja

Ponadto Dziekani Wydziałów wręczyli również wyróżnienia oraz gratulacje najlepszym studentom na swoich wydziałach za cały okres studiów.

Uroczystość została otwarta oraz przeprowadzona przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dra Macieja Juszczyka, który przywitał wszystkich nowych żaków w murach Naszej Uczelni.

Następnie głos zabrali pozostali - Dziekan Wydziału Nauk Medycznych dr Łukasz Baratyński, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr Wiktor Krasa oraz Dziekan Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa dr Waldemar Cisowski.

Dziekani życzyli nowym żakom samych sukcesów na studiach oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.
Wszyscy uczestnicy Inauguracji nie kryli swojej radości z powodu powrotu na Uczelnie i możliwości spotkania się w normalnych warunkach, tym samym Dziekan dr Maciej Juszczyk nadmienił, iż ma ogromną nadzieje, że kolejna Jubileuszowa 25. Inauguracja 2022/2023 będzie mogła odbyć się bez żadnych ograniczeń.