Rozpoczynamy rekrutację śródroczną na studia!

ULOTKA 1 kopia

Studia magisterskie:

- Pielęgniarstwo - studia II stopnia (magisterskie)

  • nie pobieramy opłaty administracyjnej/rekrutacyjnej,
  • wysokośc czesnego taka sama jak w roku ubiegłym,
  • zdecydowanie wyższe zarobki po uzyskaniu tytułu magistra pielęgniarstwa.

 

Studia podyplomowe:
- Administracja Państwowa i Samorządowa
- Prawo Zamówień Publicznych
- Podstawy Rachunkowości
- Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami
- Dietetyka i Planowanie Żywienia
- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
- Kadry i Płace
- Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  • nie pobieramy opłaty administracyjnej/rekrutacyjnej,
  • wysokośc opłat taka sama jak w roku ubiegłym.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pokoju Rekrutacji 020B znajdującego się na parterze budynku głównego Uczelni od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 16.00.