Ważne informacje dotyczące praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach!

  • Podania na praktyki oraz karty praktyk należy pobrać ze strony internetowej uczelni | TUTAJ
  • Wpłaty dokonuje się w kasie uczelni
  • 2 egzemplarze podań oraz dowód wpłaty należy złożyć najpóźniej z datą rozpoczęcia praktyk w punkcie informacyjnym dla studenta (bud. Neurologii parter pok. nr 074) – nr tel.: 367 14 14
  • Podania nie będą podpisywane z datą wsteczną
  • Przed rozpoczęciem praktyk z uczelni należy pobrać zaświadczenie o szkoleniach BHP, PPOŻ oraz epidemiologiczne (wymagane do wglądu w dniu rozpoczęcia zajęć) | TUTAJ
  • Koordynatorem praktyk jest Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Izabela Łapka.
  • Koordynatorem praktyk ze strony Uczelni WSEPiNM jest Pani Edyta Korus