„Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski w perspektywie konfliktów w państwach sąsiednich”

Celem konferencji jest analiza, ocena i diagnoza współczesnych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski wynikających z konfliktów na terenie wschodnich sąsiadów naszego kraju. Konferencja będzie platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii środowiska naukowego oraz praktyków realizujących zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szczegółowe informacje - TUTAJ