Kolejne dwunaste czepkowanie pielęgniarek i pielęgniarzy już za Nami. Studia licencjackie ukończyło 62 studentów, którzy otrzymali czepki 22 maja 2022 r.

1 copy

W całej uroczystości udział brało kilkadziesiąt osób wśród, których byli prorektor WSEPiNM dr Zdobysław Kuleszyński, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych WSEPiNM dr Łukasz Baratyński, wykładowcy Wydziału Nauk Medycznych, zaproszeni goście, studenci oraz członkowie ich rodzin.

 

Jako pierwsza głos zabrała Pan mgr Edyta Korus – wykładowca akademicki WSEPiNM, która otworzyła wydarzenie, a następnie poprosiła o zabranie głosu Prorektora WSEPiNM dr. Zdobysława Kuleszyńskiego oraz Dziekana Wydziału Nauk Medycznych dr. Łukasza Baratyńskiego.


Prorektor pogratulował wszystkim studentom pomyślnego ukończenia studiów oraz zachęcił do dalszej edukacji na studiach magisterskich, które również są prowadzone na Uczelni.


Natomiast dr Łukasz Baratyński wyraził ogromną dumę ze studentów swojego wydziału, iż mimo trudnych warunków panujących w ostatnich latach na świecie każdemu udało się pomyślnie ukończyć studia na kierunku pielęgniarstwo, których przeprowadzenie w utrudnionych warunkach stanowiło wielkie wyzwanie zarówno dla Uczelni jak i samych studentów.


Po tych kilku słowach głos ponownie zabrała mgr Edyta Korus, która zaprosiła studentów do oficjalnego czepkowania w postaci nałożenia na głowę czepka przyszłych pielęgniarek oraz przypinek dla przyszłych pielęgniarzy. Aktu czepkowania dokonali wykładowcy akademiccy WSEPiNM – mgr Edyta Korus oraz mgr Ewa Jachymczyk.


Następnie mgr Edyta Korus poprosiła wszystkich studentów o powstanie w celu złożenia przyrzeczenia oraz odśpiewania hymnu pielęgniarek.


Całą uroczystość zamknęła Pani Katarzyna Stojanowska – absolwentka pielęgniarstwa, która podziękowała w imieniu całej grupy za pomyślny przebieg studiów oraz życzyła wszystkim samych sukcesów na medycznej drodze życia.