W Kielcach miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa ,,Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski w perspektywie konfliktów w państwach sąsiednich”, która odbyła się na Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
konferencja 2022 06

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych, wojska polskiego, samorządowcy z terenu województwa świętokrzyskiego oraz władze uczelni, naukowcy
i studenci.

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać referatów na temat aktualnych zagrożeń i problemów związanych z bezpieczeństwem publicznym. Prelegenci omówili także szczegółowe zagrożenia wynikające z wojny na Ukrainie oraz nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią.

- Myślę, że wiele ciekawych wystąpień, które przygotowali naukowcy i praktycy, którzy zajmują się konfliktami militarnymi, ochroną granic i bezpieczeństwem wewnętrznym przyniosło odpowiedź na pytania związane z aktualną sytuacją na świecie - mówił dr Waldemar Cisowski, dziekan wydziału prawa i bezpieczeństwa, który wygłosił prelekcje na temat: Wpływ procesów migracyjnych spowodowanych konfliktami w państwach sąsiednich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP.

Konferencja została zorganizowana przez kielecką Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych oraz Fundację imienia Stefana Artwińskiego w Kielcach, a na profilu facebookowym Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach można znaleźć transmisję z wydarzenia.