-->

WSEiP została laureatem nagrody „Echa Dnia” Skrzydła 2009 za bezpłatne studia na kierunkach: prawo i informatyka. Nagrodzone bezpłatne studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Redaktor naczelny „Echa Dnia” Stanisław Wróble podkreślił, że statuetki przyznane osiemnastu laureatom to dowód wielkiego sukcesu zwycięzców, którzy nawet w trudnych czasach potrafią realizować swoje marzenia i promować całe województwo, jako dobrą markę.