-->

Skrzydła Specjalne z Brylantami23 września 2004 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach otrzymała "Skrzydła Specjalne z Brylantami 2004".
Nagrodę, będącą wyrazem uznania za wkład w rozwój gospodarki wolnorynkowej i promowanie swoją działalnością województwa świętokrzyskiego ,przyznała Kapituła złożona z przedstawicieli Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Bussines Centre Club, Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorców oraz Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców.