RPOWŚ

Staż - dobry start

 

Cele projektu i planowane efekty

Celem projektu jest wsparcie 180 (107K, 73M) uczniów z 3 szkół z województwa świętokrzyskiego prowadzących kształcenie zawodowe:

  • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich,
  • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie,
  • Zespól Szkół Ekonomicznych im. JanaPawła II w Staszowie,

ukierunkowane na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych poprzez realizację zadań. 180 uczniów (107K, 73M) zdobędzie i rozwinie kompetencje cyfrowe, zastosuje i pogłębi wiedzę i umiejętnościzawodowe w rzeczywistych warunkach pracy podczas stażu u pracodawcy, nabędzie kompetencje kluczowe w zakresie matematyki, posługiwania się językiem angielskim, społeczno-przedsiębiorczym poprzez udział w dodatkowych kursach kompetencji cyfrowych, kursach kompetencji kluczowych (matematyka, język angielski) i warsztatach kompetencji kluczowych - społeczno-przedsiębiorczych.

Obszar realizacji: województwo świętokrzyskie
Okres realizacji: IX 2017 – VIII 2019
Wartość projektu: 618 875,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 526 043,75 zł


Zapytania ofertowe

Laptopy |zapytanie | zał 1 - oświadczenie