Płatne staże zawodowe

  1. staż realizowany u przedsiębiorców zaproponowanych przez Uczelnię lub przez uczestnika Projektu, w przypadku osób pracujących, staż zrealizowany jest u innego pracodawcy;
  2. student otrzymuje:
  • wynagrodzenie stażowe w wysokości 2220 zł brutto;
  • zwrot kosztów dojazdu w wysokości 450 zł brutto w przypadku odbywania stażu w odległości minimum 50 km od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu,
  • zwrot kosztów biletów komunikacji miejskiej w wysokości do 50 zł miesięcznie  w przypadku przedłożenia Uczelni zakupionych biletów na trasie miejsce zamieszkania – miejsce odbywania stażu;
  • ubezpieczenie NNW.
  1. Uczelnia refunduje Pracodawcy wynagrodzenie opiekuna Stażysty w wysokości 336 zł brutto oraz pokrywa koszty przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich.

Dodatkowe informacje dostępne w Biurze Projektu:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Praw i Nauk Medycznych

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A (pokój 106)

tel. 41 366 93 70