Płatne staże zawodowe

  1. staż 120 godzin (co najmniej 20 godzin w tygodniu) realizowany u przedsiębiorców zaproponowanych przez Uczelnię lub przez uczestnika Projektu. W przypadku osób pracujących staż zrealizowany jest u innego pracodawcy;
  2. student otrzymuje:
  • wynagrodzenie stażowe w wysokości 2220 zł brutto;
  • zwrot kosztów przejazdu na trasie miejsce zamieszkania – staż – miejsce zamieszkania (na podstawie przedstawionych biletów/paragonów komunikacji publicznej i/lub miejskiej) w wysokości do 100 zł;
  • ubezpieczenie NNW.
  1. Uczelnia refunduje Pracodawcy wynagrodzenie opiekuna Stażysty w wysokości 336 zł brutto oraz pokrywa koszty przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich.

Dodatkowe informacje dostępne w Biurze Projektu:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Praw i Nauk Medycznych

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A (pokój 106)

tel. 41 366 93 54