Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach - załącznik do Uchwały nr 4/2015 Senatu Uczelni z dnia 30 kwietnia 2015 r. | pdf