TV WSEiP 2008

Ikona CTHiSW Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach powstaje Centrum Turystyki, Hotelarstwa i Sportu. Bazą nowopowstającej jednostki jest nowy kierunek studiów Turystyka i Rekreacja. Zobacz relację.

Ikona_SamorzadStudiowanie jest drogą do uzyskania wiedzy, ale także stwarza możliwość sprawdzenia swoich sił w działalności w ramach organizacji studenckich – mówią o tym reprezentanci Samorządu studenckiego Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach – Łukasz Baratyński i Dominika Kita. Zobacz materiał.

Ikona_Sekcja28 najwyższych szczytów polskich gór, 13 tysięcy metrów przewyższenia, 3 tysiące kilometrów samochodem w 11 dni i 8 godzin  – takim rezultatem mogą pochwalić się zdobywcy Korony gór Polski, studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zobacz materiał.

Ikona_KoloPolitologowKoło Młodych Politologów oraz Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizowały debatę polityczną z udziałem przedstawicieli młodzieżówek partyjnych. Zobacz materiał.

Ikona_Konferencja_SKNIkona KSKN23042008To już ósmy raz Studenckie Koła Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizują konferencję, na której studenci prezentują swoje referaty i opracowania naukowe, publikowane w Zeszytach Studenckich Wydawnictwa WSEiP. Tegoroczna konferencja "Polska w Unii Europejskiej - aspekty  ekonomiczne, polityczne i społeczne" odbędzie się 23.04.2008 r. w siedzibie Uczelni.

Ikona_wydawnictwoKolejny zeszyt studencki ukaże się nakładem Wydawnictwa WSEiP. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa prowadzi działalność wydawniczą od 1997 roku. Na mocy zawartych porozumień publikacje Wydawnictwa WSEiP trafiają do około 70 bibliotek akademickich w Polsce. Zobacz materiał.

Ikona_Konfer_050320085 marca 2008 r. w WSEiP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Traktat Reformujący: Główne kierunki ewolucji europejskich procesów integracyjnych”. Konferencję otworzył profesor Marian Haliżak, a referaty wprowadzające wygłosili profesor Józef Fiszer i profesor Kazimierz Kik. Problematyka konferencji:

  • Analiza głównych ukierunkowań europejskich procesów integracyjnych w świetle ustaleń Traktatu Reformującego;
  • Rola, funkcje i znaczenie Unii Europejskiej w świecie;
  • W stronę samodzielności militarnej;
  • Granice Zjednoczonej Europy;
  • Polska wobec Traktatu Reformującego.

Zobacz materiał filmowy.

Ikona_Ratuj_zycie„Ratuj życie z WSEiP” – pod takim hasłem odbyło się 2 kwietnia 2008 r. spotkanie Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Jerzego Stalmasińskiego ze studentami Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Dyrektor Stalmasiński przedstawił funkcjonowanie systemu krwiodawstwa w Polsce, a grupa ratownictwa Fraktal zaprezentowała techniki udzielania pierwszej pomocy.

Zobacz materiał filmowy.

Ikona_BOSSW Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa zainaugurowano Festiwal Przedsiębiorczości BOSS. W ramach Festiwalu studenci wszystkich kieleckich uczelni mogą uczestniczyć w szkoleniach promujących postawy przedsiębiorcze i zachęcających do zakładania i prowadzenia własnych przedsiębiorstw. Organizatorem Festiwalu jest Świętokrzyskie Studenckie Forum Business Centre Club.

Zobacz materiał filmowy.

IkonaGvsKW dniu 14 kwietnia 2008 roku odbyła się debata posłów na Sejm RP – Artura Gierady (PO) i Sławomira Kopycińskiego (SLD). Posłowie przedstawili swoje poglądy dotyczące m.in. ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, polityki fiskalnej i mediów publicznych. Moderatorem spotkania był Łukasz Baratyński – Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSEiP.

Ikona_footballMistrzostwa WSEiP w futsalu

15 maja 2008 r. odbył się turniej futsalu dla studentów naszej Uczelni. W zawodach mogły brać udział drużyny złożone dowolnie ze studentów WSEiP, w składzie minimum 4-osobowym.

I miejsce i tytuł Mistrza WSEiP w futsalu zdobyła drużyna DRAGAO (w składzie: Łukasz Lasia, Michał Ślusarczyk, Marek Kowalik, Kamil Swendrowski, Marcin Rachtan), która wygrała 3 mecze.

II miejsce zajęła drużyna POLITOLOGIA III rok (w składzie: Tomasz Klisik, Robert Wyroba, Paweł Krzysztofik, Artur Młodawski) - 2 zwycięstwa.

III miejsce - drużyna z I roku prawa o nazwie - GWAŁTOWNA ODPOWIEDŹ NA PĘKNIĘTEGO JEŻA  w składzie:Szymon Bis, Jerzy Tomaszewski, Piotr Osobiński, Radosław Olan, Tomasz Kowalski, Przemysław Mazur, Wojciech Wielgus.

IV miejsce - INFORMATYKA I rok, w składzie: Łukasz Raczyński, Paweł Banach, Kamil Kulesza, Łukasz Rasała.

Królem strzelców został Łukasz Lasia (dziennikarstwo I rok), zdobywca 10 bramek.

Drugim strzelcem turnieju był Artur Młodawski - 8 bramek.

Ikona_Forum_TurystŚwiętokrzyskie Forum Turystyczne zainaugurowało działalność w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Podczas pierwszego spotkania swoimi doświadczeniami, związanymi z promocją Polski na rynku turystycznym Europy, podzielił się z uczestnikami dr Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskie Organizacji Turystycznej, wieloletni Dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu.

Ikona_maj_konferFunkcjonowaniu współczesnych organizacji były poświęcone konferencje zorganizowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zagadnienia finansowe były tematem konferencji "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji", a nad kwestiami marketingowymi debatowano podczas konferencji "Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji".

debata_oksforCzy Polska powinna być orędownikiem wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej? - o to spierały się zespoły studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, podczas debaty oksfordzkiej, zorganizowanej przez Samorząd Studencki WSEiP. Kto wygrał - o tym w materiale filmowym.

WSEiPWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach należy do najlepszych uczelni w Polsce. "...Szczycimy się tym, że mury naszej uczelni opuściło już blisko 15 tysięcy absolwentów..." - JMRektor WSEiP dr Tadeusz Dziekan.

Profesor Grzegorz Kołodko w WSEiP30 maja 2008 r. odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Kołodko autorem niezwykłej książki: Wędrujący świat. Informacje o książce.
„…Wędrują ludzie, wędrują rzeczy, wędrują kapitały…” – podczas otwartego spotkania, które odbyło się w auli WSEiP prof. Grzegorz Kołodko przedstawił tematykę książki swojego autorstwa pt. „Wędrujący świat”. Książkę, będącą - według autora - diagnozą współczesności, zadedykował … wszystkim.

Ikona_bizneswUE12 września 2008 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa odbuła się konferencja "Biznes w Unii Europejskiej". Podczas konferencji prelegenci omówili m.in. znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego, funkcjonowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz podejęli próbę bilansu gospodarczego po 4 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Ikona_gieldapracyW WSEiP odbyła się XVIII Giełda Pracy dla Młodzieży. 80 pracodawców przedstawiło około 2000 ofert pracy. Giełdę, zorganizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa, odwiedziło ponad 2000 osób.

Ikona_Gaudeamus20084 października 2008 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Wykład inauguracyjny pt. "Wyzwania i zagrożenia współczesnego świata" wygłosił prof. dr hab. Marian Edward Haliżak.
„Bawcie się, jesteście młodzi. Ale nie zapominajcie, że nauka to inwestycja…” – tymi słowami, podczas inauguracji roku akademickiego 2008/2009 w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa, jeden z prelegentów powitał studentów. W trakcie uroczystej immatrykulacji przedstawiciele wszystkich kierunków studiów otrzymali indeksy z rąk prorektora ds. badań i współpracy regionalnej dra Zdobysława Kuleszyńskiego, a najlepsi tegoroczni absolwenci zostali wpisani do „Złotej księgi absolwentów WSEiP”.

Ikona_MBAWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa jest jedyną uczelnią w regionie świętokrzyskim, prowadzącą studia Executive MBA. Kandydaci mają do wyboru dwa programy. Jeden realizowany w języku polskim i angielskim, walidowany przez Rotterdam School of Management. Drugi prowadzony w całości w języku polskim we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów, walidowany przez IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Studia trwają dwa lata i kończą się wydaniem dwóch dyplomów – dyplomu Executive MBA i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. O MBA w WSEiP

AZSSekcja turystyki górskiej AZS WSEiP wróciła z corocznej wyprawy w Bieszczady. Kolejna eskapada jest zaplanowana na listopad br.
W przyszłym roku:
- „Twardziel Świętokrzyski” – 105 km non-stop - organizowany przez studentów kierunku Turystyka i Rekreacja
- V Rajd Unijny (1-3 maja 2009)
- 512 km non-stop w 14 dni w Beskidach - kontynuacja ekstremalnych osiągnięć (zdobycia korony gór Polski w 11 dni i 8 godzin). Mimo że odbędzie się to dopiero w lipcu 2009, przygotowania kondycyjne trzeba rozpocząć już teraz.

22 października 2008 r. gościem WSEiP był prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP. Na spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Prawa WSEiP Minister odpowiadał na pytania dotyczące kosztów i zasad rekrutacji na aplikacje prawnicze, perspektyw zatrudnienia absolwentów prawa, ale także zagadnień intrygujących wszystkich - zasad funkcjonowania sądów elektronicznych, chemicznej kastracji pedofilów.

Ikona_I_v2Ikona_II_v2Ikona_III_v2

Ikona_otrzesiny2008I stało się. Pod wodzą Samorządu Studenckiego WSEiP pierwszoroczniacy zostali przyjęci do braci żakowskiej. Na Otrzęsinach 2008 bawili się studenci wszystkich kierunków studiów, ale prym wiódł Wydział Prawa, choć trzeba przyznać, że Ekonomia nie pozostawała daleko w tyle. Teraz nie ma odwrotu – trzeba te studia skończyć.

Ikona_skrzydla200815 listopada 2008 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach została wyróżniona nagrodą Skrzydła 2008 za utworzenie Wydziału Prawa.
Nasza Uczelnia otrzymała również specjalne wyróżnienie – nagrodę specjalną w postaci szabli ufundowanej przez deputowanego do Parlamentu Europejskiego, Czesława Siekierskiego.

Ikona_regiopedia26 listopada 2008 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach odbyła się uroczysta inauguracja Regiopedii.


Redakcja „Echa Dnia” we współpracy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty uruchomiła nowy portal internetowy o nazwie Regiopedia. Jest to encyklopedia regionów, którą tworzyć mogą wszyscy. Podczas inauguracji została uruchomiona Regiopedia poprzez uroczyste wpisanie adresu www.regiopedia.pl

Wraz ze startem Regiopedii uruchomiony został konkurs dla najbardziej aktywnych moderatorów portalu. Będzie on trwał do 15 stycznia 2009 roku, w dwóch kategoriach – internauta i szkoła. W każdej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody główne i siedem wyróżnień a otrzymanie ich będzie uzależnione od ilości i jakości dokonanych wpisów.

Ikona_wigilia2008Studencka Wigilia 2008 odbyła się w klubie Cooltura. Życzenia wszystkim studentom, zarówno tym obecnym, jak i nieobecnym na uroczystości, złożył Łukasz Baratyński – Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSEiP. Najodważniejsi uchylili rąbka tajemnicy, wyznając, czego życzyliby sobie w nadchodzącym 2009 roku.