Ikona_MBAWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa jest jedyną uczelnią w regionie świętokrzyskim, prowadzącą studia Executive MBA. Kandydaci mają do wyboru dwa programy. Jeden realizowany w języku polskim i angielskim, walidowany przez Rotterdam School of Management. Drugi prowadzony w całości w języku polskim we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów, walidowany przez IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Studia trwają dwa lata i kończą się wydaniem dwóch dyplomów – dyplomu Executive MBA i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. O MBA w WSEiP