Ikona_Gaudeamus20084 października 2008 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Wykład inauguracyjny pt. "Wyzwania i zagrożenia współczesnego świata" wygłosił prof. dr hab. Marian Edward Haliżak.
„Bawcie się, jesteście młodzi. Ale nie zapominajcie, że nauka to inwestycja…” – tymi słowami, podczas inauguracji roku akademickiego 2008/2009 w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa, jeden z prelegentów powitał studentów. W trakcie uroczystej immatrykulacji przedstawiciele wszystkich kierunków studiów otrzymali indeksy z rąk prorektora ds. badań i współpracy regionalnej dra Zdobysława Kuleszyńskiego, a najlepsi tegoroczni absolwenci zostali wpisani do „Złotej księgi absolwentów WSEiP”.