Ikona_bizneswUE12 września 2008 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa odbuła się konferencja "Biznes w Unii Europejskiej". Podczas konferencji prelegenci omówili m.in. znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego, funkcjonowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz podejęli próbę bilansu gospodarczego po 4 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.