Ikona_BOSSW Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa zainaugurowano Festiwal Przedsiębiorczości BOSS. W ramach Festiwalu studenci wszystkich kieleckich uczelni mogą uczestniczyć w szkoleniach promujących postawy przedsiębiorcze i zachęcających do zakładania i prowadzenia własnych przedsiębiorstw. Organizatorem Festiwalu jest Świętokrzyskie Studenckie Forum Business Centre Club.

Zobacz materiał filmowy.