Ikona_Konfer_050320085 marca 2008 r. w WSEiP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Traktat Reformujący: Główne kierunki ewolucji europejskich procesów integracyjnych”. Konferencję otworzył profesor Marian Haliżak, a referaty wprowadzające wygłosili profesor Józef Fiszer i profesor Kazimierz Kik. Problematyka konferencji:

  • Analiza głównych ukierunkowań europejskich procesów integracyjnych w świetle ustaleń Traktatu Reformującego;
  • Rola, funkcje i znaczenie Unii Europejskiej w świecie;
  • W stronę samodzielności militarnej;
  • Granice Zjednoczonej Europy;
  • Polska wobec Traktatu Reformującego.

Zobacz materiał filmowy.