TV WSEiP 2009

Ikona_sesjaJak sobie poradzić ze stresem towarzyszącym sesji? A może niektórzy go nie odczuwają? Studenci wszystkich lat studiów starali się podzielić swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Dziś najbardziej hardzi są pierwszoroczniacy. To będzie ich chrzest bojowy. Ciekawe co będą mówili po sesji. Dla wszystkich niech pocieszeniem będą słowa jednej ze studentek, że przecież „sesja trwa tylko dwa tygodnie”. Tak dla przypomnienia - tym razem od 23 stycznia.

ikona_forum_inowcRegionalne Forum Innowacji odbyło się 22 stycznia 2009 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Konferencję, zorganizowaną przez Wydział Ekonomii WSEiP, otworzył J.M. Rektor ds. badań i współpracy regionalnej dr Zdobysław Kuleszyński. Konferencja zgromadziła gości z Politechniki Świętokrzyskiej, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ekspertów badań panelowych Foresight, dyrektorów kieleckich szkół średnich oraz wykładowców i studentów WSEiP. Wyjątkowym akcentem podczas Forum było wręczenie Magdalenie Janiszewskiej – studentce V roku Wydziału Ekonomii WSEiP - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wręczyła Dziekan Wydziału Ekonomii dr Agnieszka Piotrowska-Piątek.

Ikona_akredytacja27.01.2009 r. kierunek ekonomia uzyskał akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Certyfikat Jakości przyznawany przez Komisję Akredytacyjną poświadcza wysoką jakość kształcenia na kierunku.
Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych założyło w 2000 roku pięć państwowych uczelni ekonomicznych: Akademie Ekonomiczne w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, których rektorzy stanowią Radę Fundacji. Standardy akredytacyjne Fundacji są porównywalne ze standardami przyjętymi przez międzynarodowe instytucje badające jakość kształcenia ekonomicznego, w tym ze standardami European Foundation for Management Development  (EQUIS). Standardy Fundacji obejmują ocenę siedmiu zasadniczych obszarów działalności uczelni i wydziału: "Misja i strategia", "Studenci", "Wykładowcy", "Zasoby materialne i administracja", "Procesy dydaktyczne", "Badania naukowe", "Wpływ na otoczenie".

Ikona_lider2008LR2008mLider Regionu 2008 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach otrzymała nagrodę Lidera Regionu 2008 w kategorii EDUKACJA.
WSEiP wśród Liderów Regionu 2008

ikona_kontur60 zespołów, bądź uczestników indywidualnych walczy o roczne stypendia na Kierunku Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Można je zdobyć, zajmując jedno z trzech czołowych miejsc w ramach organizowanego przez Wydział Ekonomii WSEiP konkursu „Turystyka Twoją szansą na przyszłość”. Jak mówi mgr Ewa Cieślik – koordynator konkursu – zgłoszenia wpłynęły ze szkół ponadgimnazjalnych ze Skarżyska-Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kielc, Buska-Zdroju, Włoszczowy.

Ikona_XIV_TargiWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa zaprezentowała swoją ofertę dydaktyczną na XIV Targach Edukacyjnych, które odbywały się w dniach 18-20 marca 2009 roku w Targach Kielce.
14 kierunków studiów, studia dzienne, zaoczne, podyplomowe i MBA, magisterskie, licencjackie i inżynierskie – odwiedzający stoisko WSEiP mieli z czego wybierać.

Ikona_dyplomyCDPFSłuchacze pierwszej edycji szkolenia „Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w praktyce”, które odbyło się w dniach 24-26 marca 2009 r. otrzymali certyfikaty Centrum Doradztwa Prawno-Finansowego Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Kolejne edycje szkolenia już wkrótce.

Ikona_finalZnamy laureatów II edycji konkursu „Turystyka Twoją szansą na przyszłość”. Trzy najciekawsze zdaniem jury prace to:
I nagroda – gra planszowa, promująca walory turystyczne województwa świętokrzyskiego. Praca została wykonana, z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych, przez Piotra Obarę i Karola Wotlińskiego z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.
II nagroda – praca plastyczna, wykorzystująca techniki fotografii i rysunku, prezentująca uroki Rejowa, wykonana przez Aleksandrę Owczarek z II Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.
III nagroda – prezentacja multimedialna, przedstawiająca najchętniej odwiedzane przez turystów miejsca w województwie świętokrzyskim. Została wykonana, z wykorzystaniem animacji komputerowych, dynamicznego pokazu slajdów i muzyki, przez Bartłomieja Ostrowskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Skarżysku-Kamiennej.
Laureaci otrzymali, oprócz cennych nagród rzeczowych, roczne stypendia w przypadku podjęcia studiów na kierunku turystyka i rekreacja.
Mecenasem konkursu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, a organizatorem Wydział Ekonomii WSEiP. Patronat nad konkursem objęli pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty i pan Jacek Kowalczyk prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Ikona_IXKSKNMiędzynarodowy charakter miała IX Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Goście z Ukrainy - z Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem we Lwowie - zaproponowali Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach rozszerzenie współpracy, zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. W trakcie trzech sesji skróty swoich referatów przedstawiło 57 studentów z uczelni z Kielc, Tarnowa, Gdańska, Krakowa, Radomia, Lublina, a także ze Lwowa. Konferencję zorganizował Samorząd Studencki WSEiP.

Ikona_DEAndrzej Szejna i Janusz Onyszkiewicz - posłowie do Parlamentu Europejskiego - byli gośćmi studentów WSEiP podczas Dnia Europejskiego, zorganizowanego przez Samorząd Studencki wspólnie z Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych. Posłowie, mimo różnicy poglądów, zgadzali się w jednej kwestii - zachęcali do wzięcia udziału w wyborach. Ale co najważniejsze - prezentowali iście europejski styl dyskusji politycznej. Niejeden poseł Sejmu RP może brać przykład.

Ikona_Tward2009Wystarczyło przejść 105 kilometrów w czasie krótszym niż 24 godziny przy przewyższeniu 2300 metrów, by otrzymać tytuł Twardziela Świętokrzyskiego. Studenci Kierunku Turystyka i Rekreacja pod wodzą Wiceprezesa AZS WSEiP mgr. Andrzeja Żeleźnikowa zabezpieczali organizację Rajdu. Współdziałali także przy równolegle rozgrywanym Piątym Unijnym Maratonie Pieszym po Górach Świętokrzyskich - dwa dni po 50 km. W jednym i drugim rajdzie startowali studenci WSEiP. Następny Twardziel już za rok. Sprawdź się.

Ikona_konf_sandom„Wyzwania w systemie bankowym w XXI w.” były tematem konferencji naukowej, która odbyła się na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu. Uczestnicy konferencji poruszali między innymi kwestie związane z wprowadzeniem euro w Polsce, kryzysem systemu finansowego, zagrożeniami dotykającymi bankowość elektroniczną.

Ikona_tygrysyStudenci Kieleckiego Komitetu Lokalnego AIESEC wręczyli statuetki Tygrysa Świętokrzyskiego przedsiębiorstwom, które w ich oczach zasłużyły na uznanie. Spotkanie z przedstawicielami nagrodzonych odbyło się w auli Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Nad organizacją spotkania czuwała Milena Zapała - Redaktor Naczelny „Kuriera Studenckiego", studentka Kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna WSEiP.

Ikona_euroTermin wprowadzenia euro, kurs konwersji złotego oraz warunki wstąpienia Polski do Eurolandu były głównymi tematami, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy dyskusji zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa przez Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Fundację „Universitatis Varsoviensis oraz Fundusz Pomocy Studentom. Pieczę organizacyjną nad debatą sprawowała Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego WSEiP  Dominika Kita. A jakie poglądy reprezentowali rozmówcy  o tym w materiale filmowym.

Ikona_studiawWSEiPKolejni studenci kończą studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa. Dołączą do grona 18 tysięcy osób, które mogą pochwalić się posiadaniem dyplomu WSEiP. Część z nich trafi do bardziej kameralnego grona – do Złotej Księgi Absolwentów. A od września rozpoczną studia nowi studenci – potencjalni stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdobywcy miana „Twardziela Świętokrzyskiego” (dla niezorientowanych - pytać w AZS WSEiP), redaktorzy „Kuriera Studenckiego” (pytać Milenę Zapałę – Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna). Prawo, Ekonomia, Nauki o Zdrowiu … - jest w czym wybierać. Zobacz materiał filmowy.

Ikona_XIXGieldaPracyPowiatowy Urząd Pracy w Kielcach i Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa byli organizatorami XIX Giełdy Pracy dla Młodzieży, po raz piąty zorganizowanej w gmachu WSEiP. W tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się oferty zachęcające do kariery w Wojsku Polskim. Gromadziły mnóstwo… pań. O przyczynach obecności mniejszej liczby wystawców niż w latach poprzednich, mówi - w materiale filmowym - mgr Włodzimierz Chłopek, Dyrektor Działu Wydawnictw WSEiP. W tym materiale także niespodzianka dla koneserów sztuki.

Ikona_Gaudeamus2009„Vivat Academia, vivant professores …” - 10.10.2009 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010. Podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Uczelni zainaugurowano rok akademicki 2009/2010. Jak podkreślił J.M. Rektor WSEiP dr Tadeusz Dziekan, w tym roku naukę podejmuje grono 2 tysięcy studentów. Przedstawicielom rozpoczynających naukę indeksy wręczył dr Zdobysław Kuleszyński – Prorektor ds. badań i współpracy regionalnej. Wykład inauguracyjny nt. "Dokąd prowadzą nas media" wygłosił prof. zw. dr hab. Janusz Adamowski. W imieniu braci studenckiej studentów I roku powitała Dominika Kita – Przewodnicząca Samorządu Studentów WSEiP. Zobacz materiał filmowy.

IKONA_konf_polit2009„Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości” – to tytuł konferencji politologicznej, która odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Uczestnicy poruszali zagadnienia związane z procesem transformacji, zachodzącym w Polsce od 1989 roku i, jak określił prof. WSEiP dr hab. Jerzy Kornaś – Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji, starali się odpowiedzieć na pytanie, czy przemiany ustrojowe spełniają oczekiwania Polaków. Konferencja skupiła prelegentów z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Zielonej Góry, Lublina i Kielc. Zobacz materiał filmowy.

Otrzesiny2009Parkiet i scena, radość i taniec, turystyka i rekreacja – to od dziś w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa synonimy!? Przynajmniej do czasu kolejnych otrzęsin. Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja zdominowali tegoroczne otrzęsiny, niepodzielnie panując na parkiecie i scenie. I z pewnością, jak podkreśliła Joanna Chlasta – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego WSEiP, dla większości była to pierwsza taka impreza. Zobacz materiał filmowy.

Ikona_unijne2009Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa realizuje program bezpłatnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku prawo oraz bezpłatnych kursów przygotowujących do państwowych egzaminów na aplikacje prawnicze w ramach projektu pn. „Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej z zakresu specjalistycznych języków obcych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 4.1.1. Zobacz materiał filmowy.

Ikona_prezesNBPWykład profesora Witolda KozińskiegoProf. Witold Koziński - wiceprezes Narodowego Banku Polskiego w swojej prelekcji nakreślił mechanizmy prowadzące do ostatnich globalnych zjawisk kryzysowych, mających swe źródła w tendencjach związanych z kształtowaniem się realnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w latach 2003-2005. Ich ujemna wartość - jak przedstawił prof. Koziński - doprowadziła do znacznego wzrostu popytu na kredyt, w tym kredyt hipoteczny. Wzrost stóp procentowych u progu 2006 roku i związane z tym trudności w spłacie kredytów, przy jednoczesnym stałym generowaniu - przez instytucje finansowe - produktów finansowych silnie związanych z rynkiem nieruchomości, które okazały się być produktami o niskiej płynności, wywołały silne zjawiska kryzysowe na światowych rynkach finansowych, prowadząc do paniki we wrześniu 2008 roku, po upadku jednego z najstarszych i największych amerykańskich banków inwestycyjnych Lehman Brothers. Profesor Koziński wskazał upadek tak dużej instytucji finansowej za przyczynę, z jednej strony wzbudzenia wewnętrznej niepewności w systemie bankowym, a z drugiej utraty zaufania klientów na całym świecie. Czy instytucje finansowe są w stanie odbudować to zaufanie i jak długo będzie to trwało, na odpowiedź na to pytanie musimy  poczekać /przyp. red./.

Z materiału filmowego można dowiedzieć się, gdzie głównie dokonują się operacje finansowe związane z obrotem polską walutą - a nie odbywa się to w Polsce oraz jak praktycznie stosowane są zasady węża walutowego (maksymalne dopuszczalne odchylenia kursów walut w ERM II - Europejski Mechanizm Kursów Walutowych), co z pewnością zaciekawi studentów politologii. Dla zainteresowanych tematyką - zagadnienia wejścia Polski do strefy euro, zarówno aspekty makroekonomiczne, jak i ich wpływ na portfel „Iksińskiego”, zostały przedstawione z różnych punktów widzenia w materiale filmowym € w Polsce w 20?? roku

Ikona_finansWydział Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa był organizatorem konferencji „Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrożeń otoczenia”. Słuchacze zapoznali się między innymi z, przedstawioną przez profesora Szplita, koncepcją Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard, BSC) – potężnym narzędziem pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji, zagadnieniami związanymi z kształtowaniem się struktury aktywów w przedsiębiorstwach oraz sposobami opodatkowania działalności gospodarczej. A hitem konferencji był referat pana Artura Sobolewskiego - Członka Rady Nadzorczej klubu Korona Kielce SA, dotyczący oceny sytuacji wszystkich klubów polskiej ekstraklasy piłkarskiej. Obszerny skrót referatu dostępny jest w oddzielnym materiale filmowym.

IKONA_ekstraklasaPodczas konferencji „Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrożeń otoczenia”, która odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa, pan Artur Sobolewski – Członek Rady Nadzorczej Korona Kielce S.A., przedstawił kluby piłkarskie polskiej ekstraklasy, prezentując wybrane kryteria oceny ich sytuacji finansowej, siły medialnej oraz  efektywności sportowo-biznesowej, stanowiących jako całość próbkę doskonałego materiału analitycznego, służącego ocenie atrakcyjności określonej branży biznesowej, a także nieocenione źródło wiedzy dla polskiego kibica piłkarskiego. Przedstawione w materiale filmowym elementy finansowej analizy wskaźnikowej wskazują na konieczność spoglądania na jej wyniki przez pryzmat branży i tendencji charakteryzujących wybraną działalność.
Z materiału można dowiedzieć się, jakie są metody finansowania działalności klubów piłkarskich – nie tylko polskich, a także poznać plany dotyczące przyszłości klubu Korona Kielce S.A.

IKONA_stypendysciStypendyści MNiSWWysiłek włożony w naukę zaowocował w postaci prestiżowego wyróżnienia oraz przełożył się na konkretny wymiar finansowy. Pięcioro studentów naszej Uczelni otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2009/2010:

  • Anna Blacha
  • Magdalena Janiszewska
  • Agata Kosińska
  • Milena Zapała
  • Wojciech Zdradzisz

W materiale filmowym stypendyści mówią o swoich planach zawodowych.