TV WSEIP 2011

IKONA_euroforumMłodzieżowe Forum Parlamentu Europejskiego odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Współgospodarzem forum było II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, którego uczniowie reprezentowali Polskę w Młodzieżowych Obradach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

W materiałach filmowych można zobaczyć relację z forum, a także referat dotyczący instytucji europejskich, zaprezentowany przez asystentów na wydziałach Ekonomii i Finansów oraz Nauk Społecznych WSEiP - mgr Katarzynę Lipską i mgr Łukasza Baratyńskiego oraz prezentacje uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich dotyczące programu Euroscola, umożliwiającego zwiedzanie i zapoznanie się z pracą instytucji unijnych.

IKONA_eudKielce, Warszawa, Poznań, Białystok i Katowice to miasta, w których prowadzone są zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. W ramach projektu, realizowanego przez Wydział Ekonomii i Finansów WSEiP w Kielcach we współpracy z Fundacją Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, prowadzone są wykłady i warsztaty dla ucziów piątych i szóstych klas szkół podstawowych oraz ich rodziców. Jak podkreśla w materiale filmowym  Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów WSEiP dr Agnieszka Piotrowska-Piątek „…nasza uczelnia znalazła się w gronie uczelni ogólnopolskich, w których młodzież szkół podstawowych w trakcie wykładów i warsztatów może uzyskać wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii dnia codziennego, promocji i autoprezentacji…”.

IKONA_polityk2011Wydział Nauk Społecznych WSEiP był organizatorem konferencji „Wizerunek polityka, a wybory 2011”. Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili między innymi zagadnienia związane z rolą i znaczeniem wyborcy, kształtowaniem wizerunku polityka, rolą świętokrzyskich mediów w kampanii wyborczej, czy internetową komunikacją kandydatów z wyborcami. Największą polemikę wywołał referat Dziekana Wydziału Prawa WSEiP doktora Krzysztofa Wątorka dotyczący głównie korupcji wyborczej.

W materiałach filmowych można zobaczyć relację z konferencji  i obszerne fragmenty referatu dr. Krzysztofa Wątorka

III Dni KosmetologiiWydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa był organizatorem Trzecich Dni Kosmetologii, które odbyły się w Centrum Targowym Kielce w ramach targów Venus 2011.

Na konferencji naukowej „Kosmetologia w życiu człowieka” prelegenci przedstawili między innymi zagadnienia z zakresu zasad wykonywania makijażu permanentnego, tatuażu, body piercingu, okładów borowinowych, czy laseroterapii biostymulacyjnej.

Na stoisku targowym studenci prezentowali swoje umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów kosmetycznych.

Na Trzecich Dniach Kosmetologii byli obecni przedstawiciele uzdrowisk z Rajeckich Teplic, w których odbywają praktyki studenci WSEiP.

W materiałach filmowych można zobaczyć relację z konferencji , a także 7 tajemnic dobrego makijażu  mgr Ewy Filipeckiej.

IKONA gaudeamus2011

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa – studenci, kadra naukowa i administracyjna – rozpoczęła rok akademicki 2011/2012. Podczas przemówienia inauguracyjnego J.M. Rektor WSEiP dr Tadeusz Dziekan życzył studentom, aby dla nich "…zdobywanie wiedzy nie było uciążliwością …”. Wykład inauguracyjny pt. "Technologie multimedialne - nowe możliwości w zakresie kształcenia na uczelni wyższej" wygłosił Dziekan Wydziału Informatyki WSEiP prof. WSEiP dr hab. inż. Marek Pawełczyk. W imieniu studentów głos zabrał Damian Rozmus – laureat konkursu „Studencki Nobel 2011”.

W materiałach filmowych TVWSEiP można obejrzeć:relację z inauguracji, wykład inauguracyjny (część 1 i część 2) oraz film inauguracyjny.

 

IKONA_WSEiP2011  Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa należy do najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Gwarantuje systemy praktyk studenckich zagranicznych i krajowych oraz stypendialny. Decyzją J.M. Rektora WSEiP studenci w ramach opłaty za pierwszy kierunek studiów mogą podjąć naukę na dodatkowym kierunku. Uczelnia gwarantuje stałą wysokość czesnego. Studenci mogą korzystać z bezpłatnego pakietu edukacyjnego, obejmującego naukę języka angielskiego i kurs przygotowujący do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

IKONA_Thun2„Studiuj, mieszkaj i pracuj w całej Europie” to tytuł konferencji zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach w ramach projektu Unia bez barier, promującego działania zmierzające do pełnej realizacji w Unii Europejskiej swobody przepływu osób, usług, towarów i kapitału oraz - jak mówi w materiale filmowym poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun - wiedzy.

IKONA_Finanse2011Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Zarządzanie w warunkach kryzysu finansowego”, skupiająca specjalistów z zakresu m.in. ekonomii, logistyki, zarządzania, finansów, odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Prelegenci poruszali między innymi zagadnienia związane z koniunkturą na rynkach elektronicznych, badaniem sprawności organizacyjnej przedsiębiorstw, wpływem fuzji i przejęć na wynik finansowy spółdzielni, a także tematykę doskonalenia zawodowego w oparciu o badania przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Ustawicznego WSEiP.IKONA_SKN2011Studenci ze Lwowa, Krakowa, Poznania, Zamościa i Kielc byli uczestnikami XI Konferencji Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Hasłem przewodnim referatów przedstawionych podczas czterech sesji było „Społeczeństwo oparte na wiedzy – wybrane aspekty". Fragmenty referatów prezentowanych przez prelegentów sesji plenarnej można zobaczyć w materiale filmowym (prośba o link). Konferencja jest organizowana rokrocznie przez Samorząd Studencki WSEiP.

IKONA_konkturys2011Finał konkursu „Świętokrzyski produkt turystyczny”, zorganizowanego przez pracowników i studentów Kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk Społecznych WSEiP,  był niepowtarzalną okazją, by studenci podczas warsztatów sprawdzili się w roli moderatorów, kierujących grupami pracującymi m.in. nad analizą SWOT, rolą dziedzictwa kulturowego w tworzeniu produktu turystycznego, czy tworzącymi zarys strategii promocji świętokrzyskiego produktu turystycznego. Uczestnikami konkursu i warsztatów byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Finał odbył się w ramach międzynarodowych targów turystyki wiejskiej Agrotravel, a z materiału filmowego można dowiedzieć się m.in., co odpowiedziała wicewojewoda świętokrzyski Beata Oczkowicz na pytanie - czy Świętokrzyskie jest na sprzedaż.

IKONA_ponsWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa była gospodarzem inauguracyjnego spotkania projektu PONS (POlish-Norwegian Study) - Ustanowienie infrastruktury dla badania zdrowia populacji Polski. Projekt jest realizowany przy wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach projektu zbadana zostanie wybrana populacja mieszkańców Kielc oraz wiejskich gmin powiatu kieleckiego. O celach projektu i przyznawanych funduszy można dowiedzieć się z materiału filmowego z wypowiedzi m.in. Ambasadora Królestwa Norwegii Enoka Nygaarda.

 

 

 

IKONA_ThunWspólny rynek wewnętrzny jest największym osiągnięciem Unii Europejskiej, podkreśla europosłanka Róża Maria Gräfin von Thun und Hohenstein i dlatego - jak mówiła podczas, zorganizowanego przez Wydział Nauk Społecznych WSEiP, spotkania ze studentami - "uczestniczę w pracach Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta”. Jak każdy poseł do PE bierze udział w pracach dwóch komisji. Tą drugą jest Komisja Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej. Podczas spotkania posłanka przedstawiła m.in. uchwalone w grudniu 2010 roku rozporządzenie PE, powołujące do życia instytucję inicjatywy obywatelskiej na poziomie unijnym. Inicjatywa obywatelska jako potencjalne źródło prawa funkcjonuje w kilku krajach członkowskich UE, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji. W Polsce aktualnie obowiązująca instytucja inicjatywy obywatelskiej ma swoje umocowanie w art. 118 ust. 2 uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, dla którego aktem wykonawczym jest ustawa z dnia 24 czerwca 1999 roku „O wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli” (Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688). Nie zawsze instytucje europejskie są liderem wyznaczającym azymut. Także one czerpią z doświadczeń państw członkowskich.

O znaczeniu roli posła-sprawozdawcy w europejskim procesie legislacyjnym, wciąż istniejących barierach w swobodnym działaniu unijnego rynku wewnętrznego i zasadach funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej, można dowiedzieć się z materiału filmowego

IKONA_visage3Makijaż dobrany do rodzaju oświetlenia, fryzura odporna na karnawałowe szaleństwa, kreacja przyciągająca uwagę, dodatki subtelnie sygnalizujące charakter osoby – te i inne elementy mają, jak podkreślała, prowadząca pokaz, Ewa Filipecka z Akademii Makijażu, tworzyć spójną całość, kreującą niepowtarzalny styl, zwracającą uwagę, ale jednocześnie pozwalającą na swobodę i zapewniającą dobre samopoczucie. O tym, jak to osiągnąć, można było dowiedzieć się podczas, zorganizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu WSEiP, pokazu stylizacji karnawałowej. Rolę modelek wypełniły słuchaczki Kierunku Kosmetologia Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, a makijaże wykonywali styliści z Salonu Wizaż Expert.