TV WSEiP 2013

IKONA centrum admCentrum Kształcenia i Badań nad Administracją zainaugurowało działalność w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Podczas konferencji inauguracyjnej dr Andrzej Bednarz przedstawił główne obszary działalności Centrum, które obejmują ofertę studiów podyplomowych i szkoleń oraz współpracę z samorządami lokalnymi województwa świętokrzyskiego. W materiale filmowym  można obejrzeć wykład inauguracyjny pt. „Konstytucyjno-prawne gwarancje bezpieczeństwa finansowego samorządu terytorialnego w Polsce”, wygłoszony przez Jerzego Stępnia - współtwórcę samorządu terytorialnego w Polsce, senatora I i II kadencji Senatu, od 1999 roku sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 2006-2008 prezesa TK.

IKONA prawo pracy 2013Wydział Prawa Wyższej Szkoły, Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach oraz Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej byli organizatorami konferencji naukowej pt.: "Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego". Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili zagadnienia naruszania wymogów ustawy „Kodeks pracy” oraz specyfikę świadczenia pracy przez wybrane grupy zawodowe m.in. lekarzy i pracowników samorządowych. Honorowy patronat nad konferencją objęła Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz. W materiale filmowym  można obejrzeć relację z sesji plenarnej.

IKONA gaudeamus2013„Absolwent naszej uczelni musi być wykształcony wszechstronnie, musi rozumieć świat i w tym świecie pełnić różne role zawodowe i społeczne” - tymi słowami podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 J.M. Rektor WSEPiNM dr Tadeusz Dziekan nakreślił cel, do którego zmierza kadra naukowo-dydaktyczna WSEPiNM podczas procesu kształcenia studentów. Tylko najlepsze uczelnie przygotowują absolwentów tak, aby ci nie tylko posiedli wiedzę teoretyczną potrzebną do wykonywania określonego zawodu, ale byli zdolni do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności w oparciu o ogólne uniwersyteckie podstawy programowe. W materiale filmowym można obejrzeć obszerne fragmenty przemówienia J.M. Rektora WSEPiNM oraz uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki.

IKONA MSW 2013Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz był gościem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W swoim wykładzie pt. ”Nowoczesne państwo wobec przemocy” przedstawił między innymi formy zwalczania przemocy kryminalnej, chuligańskiej i rodzinnej, a także procesy alienacji niektórych grup społecznych i tworzenia dzielnic w znacznej mierze wyłączonych spod wpływu struktur państwa. Minister podkreślił, że te zjawiska nie dotyczą Polski, gdyż „jedną z najcenniejszych walut, jakie posiada Polska, jest spójność społeczna, stabilność i jednorodność”. Z materiału filmowego można także dowiedzieć się z czego wynika moda na zachowania patologiczne.

IKONA krzywdzenie dzieckaWyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach i Prezydent Miasta Kielce byli organizatorami interdyscyplinarnej konferencji „Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy”. Wagę poruszanego problemu najtrafniej ujmują słowa Janusza Korczaka, zacytowane przez profesor Bożenę Matyjas: „Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie”. Przesłania, ujętego w tych słowach, nie da się przecenić. W materiale filmowym można obejrzeć relację z sesji plenarnej.

IKONA doradztwo edukacyjne 2013Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach realizuje projekt „Doradztwo edukacyjne – mamy dla Ciebie szkolenie”, skierowany do mieszkańców Kielc zainteresowanych uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej. Osoby objęte wsparciem, po zarejestrowaniu się na portalu edukacyjnym gdziepowiedze.pl, sms-em otrzymują informacje o odpowiednich dla nich szkoleniach. Więcej informacji dotyczących projektu można znaleźć na stronie doradztwoedukacyjne.wseip.edu.pl

Zapraszamy do obejrzenia materiału promocyjnego.

IKONA Seremet2013Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa była organizatorem wykładu pt. „Europejski nakaz aresztowania (ENA) w praktyce wymiaru sprawiedliwości”, wygłoszonego przez Andrzeja Seremeta – Prokuratora Generalnego RP. Andrzej Seremet omówił między innymi umocowanie europejskiego nakazu aresztowania w prawie polskim oraz funkcjonowanie procedur przekazania z Polski do państwa UE i występowania o przekazanie z państwa członkowskiego UE do Polski osób ściganych na podstawie ENA. Z materiału filmowego można dowiedzieć się także, co obejmują prace legislacyjne nad zmianami uregulowań dotyczących europejskiego nakazu aresztowania i co miał na myśli Andrzej Seremet mówiąc, że są fragmentem „olbrzymiej nowelizacji procedury karnej”.

IKONA Balcerowicz2013Prof. Leszek Balcerowicz na spotkaniu ze studentami, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach, przedstawił ujęte w książce „Odkrywając wolność” potencjalne źródła zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw i gospodarek państw demokratycznych. W materiale filmowym  można dowiedzieć się między innymi z czego wynika konieczność „pilnowania aparatu państwowego”, a także jakie są przykładowe, niepokojące zjawiska dysfunkcjonowania władzy w Polsce, mające swe źródło w ustanowionych zapisach prawa.

IKONA kskn2013„Społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy” to wiodąca tematyka referatów wygłoszonych na XIII Konferencji Studenckich Kół Naukowych, której organizatorem była Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach. Studenci kół naukowych uczelni z Lublina, Krakowa, Zamościa i Kielc zaprezentowali między innymi aktualną sytuację i kierunki zmian w funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw w zakresie zagadnień prawnych, finansowych, społecznych, marketingu i ochrony zdrowia pracowników. W materiale filmowym można obejrzeć fragmenty sesji plenarnej.

IKONA konkurs turyst 2013Wydział Nauk Społecznych WSEiP był organizatorem warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, którzy uczestniczyli w konkursie „Mój pomysł na infrastrukturę w turystyce wiejskiej”. W ramach warsztatów uczestnicy wysłuchali wykładów dr. Cezarego Jastrzębskiego i prof. Wacława Cabaja oraz przygotowali i zaprezentowali swoje przemyślenia dotyczące wzorcowych elementów infrastruktury na terenach wiejskich w zakresie bazy noclegowej, gastronomicznej, komunikacyjnej i towarzyszącej. Podsumowując warsztaty, doktor Cezary Jastrzębski zachęcał do odwagi w formułowaniu przemyśleń – do sięgania kosmosu i intelektualnego „latania na miotłach”. W materiale filmowym można obejrzeć relację z warsztatów.

IKONA akad zdrowia marzec2013W wykładzie zatytułowanym „Problemy współczesnej gastroenterologii” dr n. med. Krzysztof Bartosz przedstawił przyczyny, objawy, profilaktykę oraz wykorzystanie gastroskopii i kolonoskopii oraz testów nieinwazyjnych w diagnozowaniu nowotworów jelita grubego i żołądka oraz chorób refluksowej i wrzodowej. Z materiału filmowego  można dowiedzieć się, osoby z którą grupą krwi powinny szczególnie zadbać o diagnozę choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, dlaczego osoby które zdecydowały na poddanie się diecie bezmięsnej mają zawyżony poziom cholesterolu i do czego może to prowadzić, co ma wspólnego wojskowa akademia West Point z prawidłowym spożywaniem pokarmów i dlaczego nie należy jeść zbyt dużo potraw z grilla

Akademia EuropejskaProf. dr hab. Zenon Stachowiak podczas wykładu zatytułowanego „Perspektywy euro jako pieniądza światowego” przedstawił procesy kształtowania się i oddziaływania stref walutowych na świecie, a w tym strefy euro, oraz ich związek z siłą gospodarczą poszczególnych państw i regionów. Z materiału filmowego ponadto można dowiedzieć się, jakie są projekcje rozwoju obecnych potęg gospodarczych i jak może kształtować się walutowy obraz świata w 2050 roku, ile wynoszą rezerwy walutowe Chin, co to jest BITCOIN oraz waluta BRICS i co stanowi o jej potencjalnej sile.

Akademia Zdrowia„Brak aktywności przyczyną otyłości” to tytuł wykładu mgr Olgi Chaińskiej zrealizowanego w ramach Akademii Zdrowia WSEiP. Prowadząca wykład zachęcała do aktywności ruchowej przystosowanej do możliwości i wieku osoby. Taka aktywność powoduje wydzielanie endorfin - hormonów szczęścia. Z materiału filmowego można dowiedzieć się, jakie są prawidłowe wartości wskaźników masy ciała, co daje aktywność fizyczna, również w sferze psychiki człowieka, a także jakie są cechy i zalecenia dotyczące intensywności treningu spalającego nadmiar tłuszczu w organizmie oraz treningu kardio.

SDBI„Surfuję, szanuję” to hasło przewodnie II Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Szkolenia Nauczycieli. W ramach obchodów Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu swój finał miał konkurs literacko-plastyczny, którego celem było propagowanie odpowiedzialnego użytkowania sieci internetowej. Jak podkreśliła mgr Monika Zawadzka-Chłopek z ŚODMiDN wszystkie finałowe prace „były na swój sposób piękne, wyjątkowe, niespotykane, z ogromnymi walorami edukacyjnymi i artystycznymi”. Nic dziwnego, że jury, aby ocenić 236 prac, obradowało dwa dni. W materiale filmowym  można obejrzeć relację z uroczystości. 

Akademia EuropejskaAkademia Europejska17 stycznia 2013 r. odbył się kolejny wykład Akademii Europejskiej. Profesor Marian Haliżak wygłosił wykład nt. "Stosunki handlowe Europy i Azji".

Tematyka zrealizowanego w ramach Akademii Europejskiej WSEiP wykładu prof. dr. hab. Mariana Haliżaka pt. „Stosunki handlowe Europy i Azji”, dotyczyła głównie relacji Unii Europejskiej z Chinami oraz zasobów i gospodarki Chin. Z materiału filmowego  można dowiedzieć się między innymi, jaka jest etymologia słowa Azjata, dlaczego rok 1978 jest ważny zarówno dla Chin, jak i całego świata, jak funkcjonuje unia celna Unii Europejskiej oraz które firmy produkujące dobra zaawansowanych technologii są symbolami chińskiego sukcesu, ale także ile żon miał chiński cesarz i dlaczego najważniejsza była ta pierwsza oraz dlaczego usługi kosmetologiczne są w Chinach wyjątkowo ekspansywne.

IKONA visage2013Pokaz wizażu, wykład dotyczący sztuki makijażu i porady z zakresu kosmetologii wypełniły program tegorocznego karnawałowego pokazu stylizacji. Pokaz zorganizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu WSEiP odbył się tym razem w ramach nawiązanej współpracy w Galerii ECHO. Prowadząca wykład mgr Ewa Filipecka, zdradzając tajemnice makijażu, wyraziła zaniepokojenie, że przysłuchujący się panowie poznają tajemnice „sztuki oszukiwania” - jak określa sztukę makijażu. W materiale filmowym można zobaczyć słuchaczki studiów stacjonarnych kierunku kosmetologia w roli zarówno modelek, jak i wizażystek.