Dzisiaj w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przestrzeni ostatnich 100 lat”, której organizatorami była Nasza Uczelnia, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny „WIKI”.

 

Uczelnia Kielce Konferencja Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych 1 WSEPiNM

 

Przewodniczącymi konferencji byli:
- Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach - dr Dorota Koczwańska-Kalita
- Prorektor WSEPiNM w Kielcach – dr Krzysztof Wątorek
- Rektor Winnickiego Kooperatywnego Instytutu – dr Wiera Drabowska

Natomiast prowadzącymi zostali dr Marzena Grosicka z IPN oraz dr Dariusz Palacz z WSEPiNM.

Podczas konferencji można było wysłuchać takich prelegentów i wystąpień jak (kolejność przypadkowa):
- prof. WAT dr hab. Adam Ostanek (Wojskowa Akademia Techniczna) – Trudne początki. Organizacja struktur terenowych Policji Państwowej w Małopolsce Wschodniej w pierwszych latach niepodległości (1919–1924).
- prof. dr hab. Maciej Franz(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Działania Policji Państwowej w obliczu wyborów 1922 r. w woj. stanisławowskim w świetle dokumentów.
- dr Jacek Pawłowski(KWP Bydgoszcz) – Policja Państwowa w systemie administracji w województwie pomorskim w okresie II Rzeczypospolitej.
- dr Dariusz Buras (WSEPiNM Kielce) – Konfidenci. Z kulis pracy Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej.
- Tomasz Świerczyński – Pomiędzy „APO”, a Policją Województwa Śląskiego - Żandarmeria III Powstania Śląskiego.
- Grażyna Szkonter(Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”) – Sylwetki funkcjonariuszy Policji Państwowej szczególnie zasłużonych dla tej formacji.
- dr Piotr Hac (ASW Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego) – Policja Państwowa wobec zagrożenia wojennego w 1939 r.
- Marek Kozak(IPN Białystok) – Rola Policji Państwowej województwa białostockiego w przygotowaniach do wojny 1939 r.
- dr hab. Waldemar Grabowski(Biuro Badań Historycznych IPN) – Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – policja Polskiego Państwa Podziemnego – stan wiedzy, postulaty badawcze.
- Paweł Zawada(KPP Sępólno Krajeńskie) – Z Pomorza i Kujaw do Ostaszkowa. Losy policjantów Policji Państwowej województwa pomorskiego i trasa ich ewakuacji na wschód po wybuchu II wojny światowej.
- dr Piotr Olechowski (Biuro Badań Historycznych IPN) – Procesy karne byłych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP w czasach okupacji radzieckiej w Galicji Wschodniej (1939-1941).
- dr Tomasz Domański(IPN Kielce) –Obraz przestępczości pospolitej w spuściźnie aktowej policji granatowej dystryktu radomskiego.
- Damian Marculewicz(Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytet w Białymstoku) – Organizacja i struktura Milicji Obywatelskiej w powiecie sokólskim w latach 1944–45.
- dr Dariusz Palacz (WSEPiNM Kielce) – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej w województwie kieleckim, rozwój organizacyjny, rola i znaczenie w indoktrynacji i inwigilacji społeczeństwa.
- dr Marzena Grosicka (IPN Kielce) – Rola ludowców w Milicji Obywatelskiej województwa kieleckiego w latach 1944–1946.
- Robert Dziób (KWP Kielce) – ZOMO jako jednostka służąca sprawującym władzę.
- dr Anna Kanarek-Równicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Odpowiedzialność karna funkcjonariusza Policji za nadużycie uprawnień według polskiej ustawy karnej.
- Zbigniew Kotarski (WSEPiNM Kielce)– Od dowódcy do menadżera, zmiany w sposobie kierowania jednostką Policji.
- dr Waldemar Cisowski (WSEPiNM Kielce) –Ewolucja odpowiedzialności dyscyplinarnej w Policji.

#kielce #uczelnia #szkoławyższa #konferencja #studia #przyszłość #edukacja #rekrutacja #ipn #stacjonarne #niestacjonarne #dzienne #zaoczne #licencjackie #magisterskie #licencjat #magister #studiapodyplomowe #podyplomówka #kierunek #prawo #bezpieczeństwowewnętrzne #administracja #ekonomia #finanseirachunkowość #finanse #zarządzanie #zarządzanieicoaching #kosmetologia #pielęgniarstwo