Akty prawne WSEPiNM im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach:

Paragraf

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych | PDF


Strategia Uczelni | DOC


Dokumenty dotyczące Jakości Kształcenia | TUTAJ


Uprawnienie do prowadzenia studiów II st. - kierunek Zarządzanie i Coaching | PDF


Uchwała Senatu nr 2/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów z dn. 17.03.2017 r. | PDF


Uchwała Senatu nr 1/2017 w sprawie określenia warunków rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 z dnia 17.03.2017r. | PDF


Strategia rozwoju WSEPiNM na lata 2021-2025 | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów II st. - kierunek Pielęgniarstwo | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów II st. - kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Zarządzanie i Coaching | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów II st. - kierunek Kosmetologia | PDF


Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Finanse i Rachunkowość | PDF


Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Kossmetologia | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | PDF


Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Ekonomia | PDF


Zmiana nazwy Uczelni na Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Administracja | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne | PDF


Akredytacja Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo na okres 5 lat | PDF


Akredytacja Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo na okres 3 lat | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Kosmetologia | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Zdrowie Publiczne | PDF


Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Uczelni | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Ratownictwo Medyczne | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Położnictwo |  PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Fizjoterapia | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Pielęgniarstwo | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Turystyka i Rekreacja | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich - kierunek Prawo | PDF


Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Informatyka | PDF


Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Politologia | PDF


Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Ekonomia | PDF


Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna | PDF


Europeistyka - zmiana wpisu do rejestru Uczelni Niepaństwowych | PDF


Uprawnienie do prowadzenia wyższy studiów zawodowych - kierunek Europeistyka | PDF


Prowadzenie wyższysz studiów zawodowych - Finanse i Bankowość | PDF


Uprawnienie do prowwadzenia wyższych studiów zawodowych - Finanse i Bankowość | PDF


Zmiana nazwy Uczelni - nadanie imienia profesora Edwarda Lipińskiego | PDF


Przedłużenie ważności decyzji utworzenia i prowadzenia Uczelni | PDF


Prowadzenie wyższych studiów zawodowych - kierunek Informatyka | PDF


Prowadzenie studiów magisterskich - kierunek Ekonomia | PDF


Prowadzenie wyższych studiów zawodowych - kierunek Politologia | PDF


Wpis do rejestru Uczelni Niepaństwowych | PDF


Zezwolenie na utworzenie Uczelni Niepaństwowej | PDF