Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą lokalowa w centrum Kielc o powierzchni 20 tys. m2.
Główna siedziba Uczelni znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 109A (budynek A). Jest to nowoczesny, dziewięciokondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 11 tys. m2, położony na działce o powierzchni ponad 1 ha; pełni on funkcje dydaktyczno-administracyjne. Jego przebudowa, adaptacja i wyposażanie zostały zakończone w 2006 r. W budynku głównym przy  tym mieszczą się:

 • Rektorat
 • Gabinety Prorektorów
 • Gabinety Dziekanów
 • Dziekanat
 • Dział nauczania
 • Kwestura
 • Dział IT
 • Kancelaria
 • Rekrutacja
 • Biblioteka
 • Samorząd Studencki
 • Bufet
 • Szatnia

Budynek UczelniaUczelnia 3Uczelnia 4UczelniaUczelnia 2


Budynki dydaktyczne WSEPiNM są dostosowane do przyjęcia studentów niepełnosprawnych – posiadają podjazdy, szerokie drzwi, windy, toalety przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

podjazdtoaleta


 Pozostałe kondygnacje zostały przeznaczone na cele dydaktyczne kierunków. Studenci i pracownicy Uczelni korzystają m.in. z: 

 • 2 audytoriów  o powierzchni 325 m2 każde, mieszczących po 315 osób,
 • 10 sal konwersatoryjnych o pow. 59 m2 dla 46 osób,
 • 15 sal do ćwiczeń o pow. 44 m2 dla 32 osób,
 • 5 laboratoriów językowych o pow. 29 m2  dla 18 osób,
 • 12 pracowni komputerowych o pow. 59 m2 i 44 m2 (po 20 i 10 stanowisk komputerowych w każdej z pracowni),
 • 18 pomieszczeń o pow. 14 m2 – siedziby katedr, organizacji studenckich, pokoje profesorskie, ośrodki naukowo-badawcze, itp.


Zajęcia dydaktyczne odbywają się również w budynku WSEPiNM przy ul. Karczówkowskiej 27, o powierzchni ok. 1300 m2  (budynek C). Znajdują się tam m.in.:

 • dwie aule mieszczące 176 i 146 osób (w tym jedna amfiteatralna),
 • 6 pracowni komputerowych,
 • 10 sal dydaktycznych (w tym 2 konwersatoryjne na ok. 70 miejsc),
 • 4 pracownie językowe,
 • Klub Studencki COOLtura.
bud_c InternetCafe pracjez KLubCOOLtura

Lokalizacja budynków

mapka