-->

Akty prawne WSEPiNM im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach:

Paragraf

 • Uprawnienie do prowadzenia sstudiów II st. - kierunek Zarządzanie i Coaching | PDF
 • Uchwała Senatu nr 2/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów z dn. 17.03.2017 r. | PDF
 • Uchwała Senatu nr 1/2017 w sprawie określenia warunków rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 z dnia 17.03.2017r. | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów II st. - kierunek Pielęgniarstwo | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów II st. - kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Zarządzanie i Coaching | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów II st. - kierunek Kosmetologia | PDF
 • Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Finanse i Rachunkowość | PDF
 • Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Kossmetologia | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | PDF
 • Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Ekonomia | PDF
 • Zmiana nazwy Uczelni na Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Administracja | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne | PDF
 • Akredytacja Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo na okres 5 lat | PDF
 • Akredytacja Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo na okres 3 lat | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Kosmetologia | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Zdrowie Publiczne | PDF
 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Uczelni | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Ratownictwo Medyczne | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Położnictwo |  PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Fizjoterapia | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Pielęgniarstwo | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Turystyka i Rekreacja | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich - kierunek Prawo | PDF
 • Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Informatyka | PDF
 • Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Politologia | PDF
 • Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej - kierunek Ekonomia | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia studiów I st. - kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna | PDF
 • Europeistyka - zmiana wpisu do rejestru Uczelni Niepaństwowych | PDF
 • Uprawnienie do prowadzenia wyższy studiów zawodowych - kierunek Europeistyka | PDF
 • Prowadzenie wyższysz studiów zawodowych - Finanse i Bankowość | PDF
 • Uprawnienie do prowwadzenia wyższych studiów zawodowych - Finanse i Bankowość | PDF
 • Zmiana nazwy Uczelni - nadanie imienia profesora Edwarda Lipińskiego | PDF
 • Przedłużenie ważności decyzji utworzenia i prowadzenia Uczelni | PDF
 • Prowadzenie wyższych studiów zawodowych - kierunek Informatyka | PDF
 • Prowadzenie studiów magisterskich - kierunek Ekonomia | PDF
 • Prowadzenie wyższych studiów zawodowych - kierunek Politologia | PDF
 • Wpis do rejestru Uczelni Niepaństwowych | PDF
 • Zezwolenie na utworzenie Uczelni Niepaństwowej | PDF