-->

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą lokalowa w centrum Kielc o powierzchni 20 tys. m2.
Główna siedziba Uczelni znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 109A (budynek A). Jest to nowoczesny, dziewięciokondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 11 tys. m2, położony na działce o powierzchni ponad 1 ha; pełni on funkcje dydaktyczno-administracyjne. Jego przebudowa, adaptacja i wyposażanie zostały zakończone w 2006 r. W budynku głównym przy  tym mieszczą się:

 • rektorat
 • gabinety dziekanów
 • dziekanat
 • dział nauczania
 • kwestura
 • kancelaria
 • Biblioteka
 • Samorząd Studencki
WSEPiNM Kielce dziekanat biblioteka audytorium prackomp barek  
             

 

Budynki dydaktyczne WSEPiNM są dostosowane do przyjęcia studentów niepełnosprawnych – posiadają podjazdy, szerokie drzwi, windy, toalety przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

podjazd toaleta

 

W najniższej kondygnacji obiektu znajdują się pomieszczenia gospodarcze, szatnie, bar studencki. Pozostałe kondygnacje zostały przeznaczone na cele dydaktyczne kierunków. Studenci i pracownicy Uczelni korzystają m.in. z:

 • 2 audytoriów  o powierzchni 325 m2 każde, mieszczących po 315 osób,
 • 10 sal konwersatoryjnych o pow. 59 m2 dla 46 osób,
 • 15 sal do ćwiczeń o pow. 44 m2 dla 32 osób,
 • 5 laboratoriów językowych o pow. 29 m2  dla 18 osób,
 • 12 pracowni komputerowych o pow. 59 m2 i 44 m2 (po 20 i 10 stanowisk komputerowych w każdej z pracowni),
 • 18 pomieszczeń o pow. 14 m2 – siedziby katedr, organizacji studenckich, pokoje profesorskie, ośrodki naukowo-badawcze, itp.


Zajęcia dydaktyczne odbywają się również w budynku WSEPiNM przy ul. Karczówkowskiej 27, o powierzchni ok. 1300 m2  (budynek C). Znajdują się tam m.in.:

 • dwie aule mieszczące 176 i 146 osób (w tym jedna amfiteatralna),
 • 6 pracowni komputerowych,
 • 10 sal dydaktycznych (w tym 2 konwersatoryjne na ok. 70 miejsc),
 • 4 pracownie językowe,
 • Klub Studencki COOLtura.
bud_c InternetCafe pracjez KLubCOOLtura

 

Lokalizacja budynków

mapka