2018

Ankieta dla Wykładowców - 2018

2017

Arkusz dorobku nauczyciela akademickiego za rok 2017 r. |doc

Opis publikacji pracownika naukowego w 2017 r. |doc

2016

Sprawozdanie z wykorzystania stypendium naukowego - 2016 |doc
Arkusz dorobku nauczyciela akademickiego za rok 2016 r. |doc
Opis publikacji pracownika naukowego w 2016 r. |doc

2015

Sprawozdanie z wykorzystania stypendium naukowego - 2015 |doc
Arkusz dorobku nauczyciela akademickiego za 2015 r. |doc
Opis publikacji pracownika naukowego w 2015 r. |doc

2014

Sprawozdanie z wykorzystania stypendium naukowego - 2014 | doc
Arkusz dorobku nauczyciela akademickiego za 2014 r. | doc
Opis publikacji pracownika naukowego w 2014 r. |doc

2013

Arkusz dorobku nauczyciela akademickiego za 2013 r. | doc
Opis publikacji pracownika naukowego w 2013 r. | doc


Wzór recencji pracy dyplomowej - studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo |doc

Wzór recenzji pracy licencjackiej - studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo | doc

Przewodnik nauczyciela kształcenia praktycznego - kierunek pielęgniarstwo |doc

Wzór recenzji pracy licencjackiej - studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne | doc

Informacje związane z kształceniem praktycznym dla wykładowców kierunku pielęgniarstwo | zip 

 

Podróże służbowe

Prosimy wszystkich pracowników planujących podróż służbową o wypełnienie dokumentu „Informacja o planowanej podróży służbowej”. Po wypełnieniu i uzyskaniu opinii właściwego dziekana prosimy złożyć dokument na ręce Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej p. Zbigniewa Szczepańczyka (p. 130 lub na recepcji I p.). Prosimy o taką informację, w miarę możności, na miesiąc przed planowanym wyjazdem.

Informacja o planowanej podróży służbowej |doc

 

Program ERASMUS - wyjzdy zagraniczne w celu prowadzenia zajęć

  • Zasady udziału pracowników w programie Erasmus | doc  
  • Przykładowa umowa na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych | doc
  • Indywidualny plan nauczania | doc
  • Ankieta (sprawozdanie) stypendysty | doc

Pracownicy WSEPiNM zainteresowani udziałem w programie Erasmus proszeni są o zgłaszanie się do Uczelnianego Koordynatora mgr. Zbigniewa Szczepańczyka.