-->

Jakość Kształcenia:

Aktualizacja Zbiorów Bbibliotecznych I doc

Losy Zawodowe Absolwentów I doc

Procedura I Kształcenia na Odległość I doc

Procedura II Kształcenia na Odległość I doc

Procedura III I doc

Procedura Ankietyzacji I doc

Procedura Interesariusze I doc

Procedura Hospitacje I doc

Procedura Ustalenia Oferty Promotorskiej I doc

Procedura Uznawalności Efektów Kształcenia I doc

Procedura Zgłaszania Przedmiotów I doc

Procedura Superrecenzji I doc

System Weryfikacji ETCS I doc

System Weryfikacji Efektów WSEPiNM I doc

System Zapewnienia Jakości I doc

Uchwała nr 31/2015 I doc

Weryfikacja Efektów Kształcenia na Uczelni I doc

Zarządzenie Rektora I doc

Zasady Dokumentacji Efektów Kształcenia I doc

Zasady Funkcjonowania Wew. Syst. Jakości I doc

Zasady Procedury Antyplagiatowej I doc

Zasady Współpracy z Organizacjami I doc