-->

Jedna z najważniejszych nagród gospodarczych w regionie Skrzydła 2014 po raz kolejny została przyzana WSEPINM za kształcenie studentów i rozwój własnej kadry naukowej

19 września 2014 r. w Best Western Grand Hotel w Kielcach wręczyone zostaly Skrzydła 2014 - statuetki najstarszej w regionie świętokrzyskim nagrody gospodarczej. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych została uhonorowana za kształcenie studentów i rozwój własnej kadry naukowej.

Statuetkę w imieniu Uczelni odbiera dr Wiktor Krasa

Statuetkę w imieniu Uczelni odebrał dr Wiktor Krasa

Laureaci Nagrody Gospodarczej Skrzydła 2014

Laureaci Nagrody Gospodarczej Skrzydła 2014

Przedstawiciele WSEPiNM

WSEPiNM reprezentowali również asystenci i absolwenci Uczelni


Uczelnia systematycznie realizuje swoje strategiczne założenia związane z kształceniem studentów będąc otwarta na potrzeby gospodarcze i społeczne regionu oraz kraju. Ma to swoje odzwierciedlenie w elastyczności oferty kształcenia w zakresie prowadzonych kierunków i specjalności. Rozwój kadry opieramy na dużej grupie zatrudnionych asystentów, którzy od kilku lat systematycznie zasilają grono adiunktów i samodzielnych pracowników nauki.

skrzydla2013Nagroda za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Prawa

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są trzyletnimi studiami licencjackimi, prowadzonymi w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach organizacyjnych Wydziału Prawa. Zaletą nowego kierunku są atrakcyjne specjalności: bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także zarządzanie kryzysowe. Nowatorski program kształcenia dla przyszłych studentów został już przygotowany. Pozwoli on zdobyć specjalistyczną wiedzę w zakresie tych obszarów kształcenia, które zawarte są w programie studiów.

Lider Regionu 2012

lider2012

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego została laureatem XIII edycji gali Lider Regionu w kategorii nauka. Gratulacje oraz statuetkę Lidera Regionu 2012 z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa odebrał prorektor ds. badań i współpracy regionalnej dr Zdobysław Kuleszyński.

Udział naszej Uczelni w działaniach na rzecz regionu jest jednym z najważniejszych składników Misji WSEiP, którą realizujemy od piętnastu lat – powiedział prorektor dr Zdobysław Kuleszyński podczas gali. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego dysponuje coraz liczniejszą kadrą naukowo-badawczą, zaangażowaną w projekty badawcze i wdrożeniowe, których rezultaty służą rozwojowi Kielc i województwa świętokrzyskiego. Stała współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami stwarza nam naturalny obszar prac badawczych i możliwości pozyskiwania środków na ich realizację. Zapraszamy do galerii zdjęć.

skrzydla2012Kapituła nagrody Skrzydła 2012 przyznała statuetkę za program Pierwsza Praca, który zapewnia absolwentom kierunków medycznych WSEIP zatrudnienie w renomowanych ośrodkach medycznych na terenie Polski i Europy z jednoczesnym monitorowaniem sukcesów zawodowych.

skrzydla2011

Kapituła nagrody Skrzydła 2011 przyznała statuetkę za program zawodowych praktyk dla studentów w renomowanych firmach europejskich.
Uczestnictwo w tym programie otwiera dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa uczelnie całej Europy. Studia na znakomitych uczelniach zagranicznych, praktyki zawodowe w ciekawych miejscach, połączenie nauki z poznawaniem świata – to zalety programu Erasmus, w którym WSEiP uczestniczy od kilku lat. Warto dodać, że ostatnio właśnie kielecka uczelnia została zaprezentowana przez narodową agencję programu Erasmus na forum międzynarodowym jako przykład wzorcowej dla Polski jego realizacji.
Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach w pełni korzystają z dobrodziejstw programu. Pozwala on między innymi na wymianę pracowników i studentów z innymi uczelniami w Europie oraz na organizowanie praktyk zagranicznych. Studentów WSEiP można teraz spotkać na wielu uczelniach, poczynając od Telemarku w Norwegii, a kończąc na Universidad Las Palmas de Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich! Z możliwości praktyk zagranicznych w Czechach, Grecji, Niemczech, i Słowacji skorzystało już podczas tegorocznych wakacji ponad 30 żaków.

WSEiP została laureatem nagrody „Echa Dnia” Skrzydła 2009 za bezpłatne studia na kierunkach: prawo i informatyka. Nagrodzone bezpłatne studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Redaktor naczelny „Echa Dnia” Stanisław Wróble podkreślił, że statuetki przyznane osiemnastu laureatom to dowód wielkiego sukcesu zwycięzców, którzy nawet w trudnych czasach potrafią realizować swoje marzenia i promować całe województwo, jako dobrą markę.

Lider Regionu 2009Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego została laureatem X edycji gali Lider Regionu w kategorii edukacja. Gratulacje oraz statuetkę Lidera Regionu 2009 laureatom wręczali wiceminister gospodarki Rafał Baniak, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz wojewoda świętokrzyska Bożentyna Pałka-Koruba.

centforfuture_dyp_mcent_mWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zdobyła nagrodę w IV edycji Konkursu „Cent For Future” w kategorii „Produkt z Przyszłością 2008”.
Konkurs miesięcznika „Polish Market” objęli patronatem Wicepremier, Minister Gospodarki Narodowej Waldemar Pawlak oraz Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Współorganizator Konkursu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wytypował spośród firm działających na terenie województwa świętokrzyskiego produkt naszej Uczelni, który spełnia kryteria oraz wymogi „Produktu z Przyszłością”.

Ikona_lider2008LR2008mWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach otrzymała nagrodę Lidera Regionu 2008 w kategorii EDUKACJA.
WSEiP wśród Liderów Regionu 2008

Ikona_skrzydla2008skrzydla2008m15 listopada 2008 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach została wyróżniona nagrodą Skrzydła 2008 za utworzenie Wydziału Prawa.Skrzydła 2008
Nasza Uczelnia otrzymała również specjalne wyróżnienie – nagrodę specjalną w postaci szabli ufundowanej przez deputowanego do Parlamentu Europejskiego, Czesława Siekierskiego.

medal200726 marca w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich.  Jednym z laureatów tegorocznej, czternastej edycji „Medalu Europejskiego” jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, która została nagrodzona za program nauczania na odległość „e-Ekonomia”. To już drugi Medal Europejski w historii naszej szkoły. Pierwszy raz WSEiA została nagrodzona tym medalem w 2004 roku. W imieniu szkoły nagrodę odebrał kierownik projektu „e-Ekonomia” Zbigniew Szczepańczyk.
Materiały szkoleniowe projektu e-ekonomia dostępne są na platformie moodle
Medal Europejski jest to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem dorównują poziomowi europejskiemu. Konkurs organizowany jest przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

lidermWyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, po raz piąty, została nagrodzona statuetką Lidera Regionu. Nagroda Lider Regionu 2006 została przyznana Uczelni w kategorii inwestycje - w ten sposób Kapituła Nagrody wyróżniła WSEiA za oddanie do użytku wyremontowanego i wyposażonego obiektu przy ul. Jagiellońskiej 109 A.


NSK_ISKRA. WSEiA
Budynek przy ul. Jagiellońskiej 109 A
przed adaptacją
Budynek WSEiA
przy ul. Jagiellońskiej 109A
po adaptacji

 

Lider RegionuLider Regionu 2005

Po raz szósty Kapituła Nagrody Liderzy Regionu ogłosiła laureatów w kilku branżach. W kategorii edukacja nagrodę Lidera Regionu 2005 przyznano, po raz czwarty, Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Lider Regionu to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w województwie świętokrzyskim.

Skrzydła Europy 2005Skrzydła Europy 2005

W X edycji Nagrody Gospodarczej SKRZYDŁA 2005 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach otrzymała SKRZYDŁA EUROPY 2005. Nagroda jest wyrazem uznania za wkład w rozwój gospodarki wolnorynkowej i promowanie województwa świętokrzyskiego.
Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji biznesowych i samorządu gospodarczego, przyznała po raz pierwszy cztery nagrody specjalne - Skrzydła Europy. Otrzymały je przedsiębiorstwa i firmy, które przez okres ostatnich dziesięciu lat "równały do Europy", stając się ekonomiczną i gospodarczą elitą Świętokrzyskiego.

Lider Regionu 2004Po raz trzeci Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach została wyróżniona nagrodą Lidera Regionu 2004 w kategorii oświata. Podczas gali wręczenia statuetek, która odbyła się w sali konferencyjnej hotelu "Kongresowego", w imieniu władz i społeczności studenckiej nagrodę odebrali Wiktor Krasa i Ewa Cieślik - Przedstawiciele Samorządu Studenckiego WSEiA.
Nagroda Lidera Regionu przyznawana jest najlepszym firmom i instytucjom z naszego województwa, które najlepiej promowały ziemię świętokrzyską w kraju i za granicą w minionym roku oraz pracowały na ekonomiczny sukces województwa. Konkurs organizuje "Echo Dnia" a patronują mu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Wojewoda Świętokrzyski.

Skrzydła Specjalne z Brylantami23 września 2004 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach otrzymała "Skrzydła Specjalne z Brylantami 2004".
Nagrodę, będącą wyrazem uznania za wkład w rozwój gospodarki wolnorynkowej i promowanie swoją działalnością województwa świętokrzyskiego ,przyznała Kapituła złożona z przedstawicieli Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Bussines Centre Club, Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorców oraz Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców.

Medal_integracji

Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

  • wyróżnianie i promocja usług oferowanych przez firmy działające na obszarze Polski, w których jakość wyrobów i usług zbliżona jest do wysokich standardów europejskich,
  • pobudzanie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej,
  • upublicznianie przykładów dobrej jakości i metod jej osiągania,
  • pobudzanie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorstw.

Wyróżnienie to jest formą wspierania rodzimej przedsiębiorczości, której przedstawiciele często obawiają się konsekwencji członkostwa Polski w Unii. Konkurs organizowany jest przez instytucję zajmującą się integracją Polski z Unią Europejską - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Center Club.

zloty_emerykemeryk_rektor

18 kwietnia 2002 r. - przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego wręczył rektorowi, dr. Andrzejowi Juszczykowi, statuetkę Złotego Emeryka, za dokonania na rzecz rozwoju regionu.

lider2002www

21 stycznia 2003 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji została wyróżniona tytułem Lidera Regionu 2002 w kategorii Edukacja, przyznawanym firmom i instytucjom najlepiej promującym region świętokrzyski.

skrzydla2002

12 września 2002 r. Kapituła Nagrody Gospodarczej "Słowa Ludu" wyróżniła Uczelnię nagrodą Skrzydła 2002, przyznawaną najlepszym firmom województwa świętokrzyskiego.

liderm5 stycznia 2001 r. - przyznanie Uczelni tytułu "Lider Regionu 2000" (tytuł i związana z nim statuetka przyznawana jest przez Kapitułę, działającą pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i wojewody, firmom i instytucjom najlepiej promującym region).