Skład Rady Wydziału Ekonomii na lata 2016/2017

 1. dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali – dziekan Wydziału Ekonomii

 2. dr Wiktor Krasa – prodziekan Wydziału Ekonomii

 3. prof. dr hab. Oleksij Kowaliuk

 4. prof. dr hab. Bohdan Kulczycki

 5. dr Barbara Piasecka-Janowicz
 6. dr Halina Młotkowska
 7. dr Wioletta Tokarska-Ołownia

 8. dr Grażyna Tatka

 9. mgr Katarzyna Lipska

 10. mgr Emilia Kijanka

 11. mgr Justyna Cieślicka