Warsztaty praktyczne w pięcioosobowych grupach – 40 godzin lekcyjnych

30 godzin lekcyjnych – ekspert ze Strony Uczelni (nauczyciel akademicki)

10 godzin lekcyjnych – ekspert - pracodawca

Eksperci wybierają temat zadania projektowego.

Zajęcia przyczynią się do rozwijania u studentów:

  • kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie
  • kompetencji interpersonalnych
  • kompetencji w zakresie przedsiębiorczości

 

Dodatkowe informacje dostępne w Biurze Projektu:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Praw i Nauk Medycznych

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A (pokój 106)

tel. 41 366 93 70