Wizyty studyjne (job shadowing) w pięcioosobowych grupach – 2 dni

Wizyty studyjne pozwolą na dalsze rozwijanie kompetencji studentów w zakresie kompetencji komunikacyjnych, pracy w grupie, interpersonalnych oraz przedsiębiorczości. Ponadto wizyty pozwolą na zapoznanie się z realnymi warunkami pracy w danym przedsiębiorstwie.

Każdy z zespołów odbędzie 2-dniową (16h: 1 dzień 8h i 2 dzień 8h) wizytę studyjną typu job shadowing w polskich firmach i przedsiębiorstwach.

Program ramowy:

  • Uczestnicy podczas wizyt poznają charakterystykę danej branży i uwarunkowania rynku pracy
  • Case study
  • Dyskusje, sesje pytań.

Dodatkowe informacje dostępne w Biurze Projektu:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Praw i Nauk Medycznych

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A (pokój 106)

tel. 41 366 93 70