Wizyty studyjne (job shadowing) w pięcioosobowych grupach – 2 dni

Wizyty studyjne pozwolą na dalsze rozwijanie kompetencji studentów w zakresie kompetencji komunikacyjnych, pracy w grupie, interpersonalnych oraz przedsiębiorczości. Ponadto wizyty pozwolą na zapoznanie się z realnymi warunkami pracy w danym przedsiębiorstwie.

Każdy z zespołów odbędzie 2-dniową (1 dzień - 8 godzin, 2 dzień - 8 godzin) wizytę studyjną typu job shadowing w polskich firmach i przedsiębiorstwach.

Program ramowy:

  • uczestnicy podczas wizyt poznają charakterystykę danej branży i uwarunkowania rynku pracy
  • case study
  • dyskusje, sesje pytań.

Dodatkowe informacje dostępne w Biurze Projektu:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Praw i Nauk Medycznych

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A (pokój 106)

tel. 41 366 93 54