Aktualności

Nowatorski kierunek kształcenia w WSEPINM

WSEPiNM w Kielcach w czerwcu 2019 r. rozpocznie rekrutację na unikatowe w skali kraju studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i coaching. Będziemy kształcić studentów w zakresie zarządzania współczesną organizacją i coachingu biznesowego. Damy możliwość kształcenia praktycznego, zrealizujemy nowoczesne treści programowe. W ramach zajęć proponujemy przedmioty: e-commerce, employer branding, pitching, coaching life, leadership coaching, technik NPL oraz trening rozwoju menadżerskiego. W dniu 23.01.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało decyzję dotyczącą nadania uprawnień Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie i coaching.

Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w WSEPiNM

23 maja 2019 r. w naszej Uczelni uroczyście otwarto nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych. Ponad 800-metrowe Centrum to 7 pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do nauki dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. W uroczystości uczestniczył między innymi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

MCSM3

Bezpłatna prenumerata cyfrowa Wyborcza.pl dla studentów i pracowników WSEPiNM

Informujemy, że studenci i pracownicy naszej Uczelni mają możliwość bezpłatnego korzystania z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej o wartości 299 zł. 

wyborcza

Wydział Prawa WSEPiNM wśród najlepiej przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2018 roku w Polsce

W dniach 19-20 lutego 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się kolejna konferencji zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych sędzia Iwona Kujawa zaprezentowała wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych w dniu 29 września 2018 r.

aplikacje2018

Rekrutacja na nowy rok akademicki

Kolejny rok akademicki już za nami, sezon 2018/2019 cieszył się dla naszej uczelni dużym zainteresowaniem przyjmując ponad 1 500 nowych żaków. Również w tym roku nasz zespól rekrutacyjny ma ręce pełne roboty, ponieważ każdego dnia przyjmuje kilka, a nawet kilkadziesiąt dokumentów o zapisanie się na studia. Wszystkie kierunki cieszą się ogromnym zainteresowaniem i żaden nie pozostaje w tyle za innymi. 

rekrutacja2019 2

Dzień Otwarty w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych

MCSM29 czerwca 2019 w godzinach 10.00-14.00 w WSEPiNM odbędzie się Dzień Otwarty MCSM. Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Wydział Nauk Medycznych WSEPiNM warsztatach i innych atrakcjach.
W programie min:

  • Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, zaprezentowanie sali Wysokiej Wierności, sal ALS i BLS, Pracowni Umiejętności Technicznych, Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, Pomieszczeń Kontrolnych, Sali OSCE z pokazem możliwości symulatorów, fantomów ich funkcji i możliwości, modeli treningowych, ćwiczeniowych i trenażerów,

Student 13.06.2019

student 13 06 2019

O najnowszych wydarzeniach w naszej Uczelni można przeczytać na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia". Najnowsze wydanie z 13 czerwca br. tutaj. Starsze wydania dostępne tutaj.

Studencka poradnia prawna

paragraf

Studencka poradnia prawna działa na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych od 2010 r. Od początku funkcjonowania poradni studenci wyszli z inicjatywą, aby udzielać porad prawnych nie tylko w siedzibie uczelni podczas dyżurów, ale także drogą elektroniczną. Więcej informacja o Studenckiej poradni prawnej tutaj.

akcja PIT

UWAGA!

W wyniku zanieczyszczenia, informujemy o czasowej nieprzydatności wody z kranu do spożycia.

uwaga

Rozpoczynamy zapisy do II edycji projektu "Energia kompetencji - energia rozwoju"

Uwaga Studenci!

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu "Energia kompetencji - energia rozwoju", który będzie realizowany w roku akademickim 2019/2020. Informacje o projekcie tutaj.

uwaga

 

Rozpoczynamy zapisy do projektu "Inwestycja w kwalifikacje - inwestycja w przyszłość"

Uwaga Studenci!

Zapraszamy do udziału w projekcie "Inwestycja w kwalifikacje - inwestycja w przyszłość", który będzie realizowany w roku akademickim 2019/2020. Informacje o projekcie tutaj.

uwaga

Certyfikat Księgowego

certyfikat księgowyOd maja 2014 r., po zniesieniu zawodów regulowanych, a tym samym wydawania Certyfikatu Księgowego przez Ministerstwo Finansów, Centrum Informacji Księgowej rozpoczęło egzaminy dla osób chcących wykonywać zawód księgowego. Pozytywny wynik egzaminu kończy się wydaniem Certyfikatu Księgowego C.I.K. 

Oferta kierowana jest studentów, którzy ukończyli min. 2 lata studiów na kierunkach: ekonomia, finanse, rachunkowość.

Dla studentów WSEPINM, na podstawie podpisanej umowy, zniesiona została opłata za ww egzamin. Zakres egzaminu określony jest przez Ministerstwo Finansów na poziomie obowiązującym przed deregulację zawodów.

RODO w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 7 kwietnia 2016 r. (RODO), w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych przyjęte zostały zasady przetwarzania danych osobowych zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Są one zawarte przede wszystkim w zarządzeniu Rektora WSEPiNM – Polityka ochrony danych osobowych w WSEPiNM w Kielcach oraz Regulaminie ochrony danych osobowych. Każdy pracownik Uczelni, którego praca wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i ich stosowania.

Informacja

Informujemy, że stnieje możliwość wpłat na:

· Indywidualne konta studentów

lub

· konta Uczelni: 10 1910 1019 2000 0075 3121 0001
31 1240 1372 1111 0010 5489 8393

uwaga

Pomagamy naszemu koledze. Przyłącz się do nas!

 

Adam PawlikiewiczRuszyła zbiórka na pomagam.pl

Adam  Pawlikiewicz pracuje w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach jako informatyk. Ma 28 lat i głowę pełną marzeń i planów na przyszłość, pasjonuje się futbolem – jako wieloletni Prezes Stowarzyszenia Kibiców Korony Kielce kibicuje sportowcom swojej ukochanej drużyny. 

 

Zapraszamy Pracodawców do udziału w Projekcie

energia

Uwaga Studenci odbywający praktyki

Kwestury prosi o odbiór polis ubezpieczeniowych do praktyk studenckich. Aneks do polisy z ekspozycją zawodową do pobrania tutaj (pdf).

uwaga

Realizujemy projekt "Staż - dobry start II"

UE startowe

Staż - dobry start II

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0004/18 w okresie 01.10.2018 - 31.08.2020.

Realizujemy projekt "Energia kompetencji - energia rozwoju"

UE startowe

Nasza Uczelnia realizuje projekt "Energia kompetencji - energia rozwoju".

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 413 studentów z WSEPiNM, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych (45 osób) oraz kadry zarządczej i administracyjnej (22 osoby) poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry WSEPiNM. Cel zostanie zrealizowany w okresie: X 2018 - IX 2021 r.

POWR.03.05.00-00-Z014/17-00

Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Narodwe Centrum Badań i Rozwoju

Realizujemy projekt "Staż - dobry start"

UENasza uczelnia realizuje projekt "Staż - dobry start", którego celem  jest wsparcie 180 uczniów z 3 szkół z woj. świętokrzyskiego prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. Więcej informacji o projekcie tutaj.

pasek kolorowy region POLSKA www

Nauka w wirtualnym szpitalu

W naszej uczelni powstaje nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych, które będzie służyło przyszłym pielęgniarkom. Wartość inwestycji to prawie 2,6 miliona złotych. Projekt w całości zostanie sfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

dr Grzegorz Gałuszka mgr Luiza Wójcik

20 lat minęło….czyli dwudziestolecie naszej Uczelni

Rok 2017 jest dwudziestym w historii Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. 

Założyciele Uczelni

Realizujemy projekt dot. Centrum Symulacji Medycznych

UENasza uczelnia realizuje projekt "MCSM – Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach". Więcej informacji o projekcie tutaj.

Oferta

Echo student

KTA Student

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

 

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Serwisy

Studia podyplomowe

pod.wsepinm.edu.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

cku.wsepinm.edu.pl

Biuro Karier

kariera.wsepinm.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Dni Kosmetologii

dnikosmetologii.wsepinm.edu.pl

E-learning

e.wseip.edu.pl

euczelnia

euczelnia.wseip.edu.pl

Partnerzy

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93

Polub i udostępnij stronę www.wseip.edu.pl na FB:

 

dr Krzysztof WątorekDziekanem Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa jest dr Krzysztof Wątorek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 Dyżur Dziekana Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa:

- czwartek 11.00-13.00

- sobota 12.00-14.00

 

 

 

 

 

 

Baratynski Lukasz

Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa dr Łukasz Baratyński (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Dyżur Prodziekana Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa:

- wtorek 12.00-14.00

- piątek 14.00-16.00

 

 

 

Kierunek administracja

Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Grafik dyżurów opiekunów studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019 semestr zimowy| doc

Uczelniany pakiet informacyjny ECTS

Konferencje Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa

Koło Naukowe Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa "Respublica"

Powołanie opiekuna Koła Naukowego "Respublica"

Plan pracy Koła Naukowego "Respublica" na lata 2017/2018 |doc

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji  i form odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | doc

Zarządzenie w sprawie powołania „opiekunów lat studiów” na rok akademicki 2018/2019 |doc

Strategia rozwoju Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa |doc

Regulamin Studiów 

Procedura uznawania efektów uczenia się zdobytych poza Uczelnią |doc 

Ankieta dla studentów dot. jakości procesów kształcenia | doc

Ankieta dla wykładowców dot. jakości procesów kształcenia | doc

Ankiety online:

https://goo.gl/forms/JjPypl5vjbEyjdqp1

https://goo.gl/forms/wcvqsoyRxScZKoeN2

Akty normatywne

Ogłoszenia

24-25.04.2019 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Europejskie struktury policyjne na przestrzeni 100 lat" - informacje tutaj i tutaj

Conference "European police structures in the last 100 years" invitation |doc


Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Studentów pt.: „Korupcja a bezpieczeństwo państwa – od wizji do rzeczywistości – diagnoza, profilaktyka, zwalczanie”, która odbędzie się 24 maja 2019 r. 

Informacje nt. konferencji w ogłoszeniu i zapowiedzi.

Conference on corruption - general information
Invitation to conference on corruption


4 września 2018 roku o godz. 10.00 w Kielcach - w ramach  XXVI Międzynarodowego  Salonu Przemysłu Obronnego – odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Informacje tutaj.


II edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt.:„Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?” Kielce, 14-15 marca 2019 r. |doc


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. " Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań", 25-26 kwietnia 2018 roku

  • informacje o konferencji |pdf 
  • information about the conference |pdf
  • karta uczestnictwa w konferencji i wskazówki edytorskie dla Autorów |doc |pdf

„O tym jak, groźnym zjawiskiem jest przestępczość gospodarcza, nie trzeba nikogo przekonywać. Na dodatek stanowi ona twór hybrydowy, zmieniający się niekiedy bardzo szybko...”

(…) prof. zw. dr hab. Piotr Girdwoyń

Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców

image001

Przygotowana przez wykładowców naszej Uczelni tj. dr Pawła Łabuza, dr Irenę Malinowską i dr Mariusza Michalskiego oraz wydana przez ogólnopolskie prawnicze wydawnictwo monografia, która ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie cennych oraz praktycznych zagadnień z zakresu przestępczości gospodarczej, która w dzisiejszych czasach przybiera różnorodne formy i wykazuje się dużą zmiennością. Publikacja pozwoli zapoznać się nie tylko z taktyką przestępczą sprawcy działającego w sektorach gospodarczych, lecz także metodyką oraz środkami zapobiegającymi zagrożeniom na tej płaszczyźnie.

Autorzy z wielką starannością stworzyli naukowo-praktyczne „kompendium wiedzy” prezentujące istotę, mechanizmy przestępcze oraz problemy prawne z zakresu przestępczości gospodarczej. Ponadto praca stanowi niewątpliwie ważne ze społecznego punktu widzenia źródło wiedzy uwzględniające bogaty dorobek doktryny.


15 listopada 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” o godzinie 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie w cyklu „Kłopoty z historią”, w którym podejmowane są zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych. Spotkanie z dr. hab. Patrykiem Pleskotem „Skok cywilizacyjny PRL – znak czasów czy propaganda?” poświęcone będzie modernizacji gospodarczej i postępowi społeczno–gospodarczemu, jaki nastąpił w Polsce po 1945 r.
Dekada rządów Edwarda Gierka przyniosła gospodarce PRL nowe technologie w przemyśle, podjęto i przeprowadzono szereg inwestycji przemysłowych, a sam I sekretarz zapisał się w pamięci Polaków jako człowiek, który umożliwił im poznanie smaku Coca-Coli i spopularyzował motoryzację. O tym czy Polska rządzona przez komunistów mogła rzeczywiście być szóstą gospodarką świata czy też był to mit wykreowany przez propagandę, czy system komunistyczny ułatwiał czy utrudniał rozwój gospodarczy kraju, jakie koszty modernizacji ponosili Polacy i czy przekładało się to na ich codzienne życie dyskutować będziemy z dr. hab. Patrykiem Pleskotem.


Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - pdf


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,  Vysokej Školy Danubius – Słowację, Vysoká Škola Evropských a Regionálních Studií – Republikę Czeską oraz Międzynarodową Organizacje Policji – Świętokrzyską Grupę Wojewódzką.

Tematyka niniejszej konferencji: Aspekty prawne i kryminalistyczne badania dowodów

Konferencja odbędzie się 25 października 2017 r. o godzinie 10:00 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania w Kielcach. Więcej informacji tutaj.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna - program


 

Szanowni Studenci!
W dniach 3-5 marca 2016 r. organizowany jest wyjazd do Lwowa. Koszt ok. 200 zł. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do mgr Pauliny Łochowskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do najbliższego poniedziałku.

Zapraszamy!


W dniu 2 marca br. na terenie Naszej Uczelni odbędzie się II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Udział w w tym etapie Olimpiady weźmie 25 uczniów ze świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych, wyłonionych wcześniej w etapach szkolnych.


 

20 lutego 2016 r. w WSEPiNM gościł Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Pan Rzecznik przyjechał na zaproszenie studentów z Koła Naukowego "Per Aspera Ad Astra". Spotkanie było poświęcone problemom związanym z kryzysem migracyjnym. Pan Rzecznik wygłosił wykład, po którym rozgorzała dyskusja. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


XVIII Olimpiada Wiedzy o Prawie - eliminacje okręgowe

WSEPiNM, 27 lutego 2016 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach już po raz szósty jest współorganizatorem Olimpiady Wiedzy o Prawie. W zawodach okręgowych, które odbędą się w siedzibie uczelni w sobotę 27 lutego weźmie udział 17 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Zawody wyłonią trzech finalistów; będą oni reprezentowali nasz region  w ogólnopolskim finale Olimpiady – 2 kwietnia 2016 r.