Z inicjatywy studentów w ramach Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa powstało nowe koło naukowe, które będzie funkcjonować pod nazwą ,,Respublica”, a jego cele i założenia mają dać możliwość rozwoju zainteresowań oraz pasji studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, nie tylko w murach naszej Alma Mater, ale  także poza uczelnią.

1

 

Pierwsze spotkanie koła naukowego „Respublica” odbyło się  w dniu 21 stycznia 2017 roku, w którym udział wzięło piętnaścioro studentów WSEPiNM z różnych kierunków studiów. Na spotkaniu został wybrany zarząd koła w składzie: przewodniczący- Kamil Rębosz, wiceprzewodnicząca - Paulina Stępień oraz sekretarz - Katarzyna Świtały.

Kamil Rębosz

Przewodniczący Kamil Rębosz

Cześć, jestem Kamil i studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne na pierwszym roku. Jestem osobą szczerą, otwartą oraz pracowitą. Potrafię podejmować szybkie decyzje w trudnych sytuacjach. Preferuję aktywny tryb życia i dbam o swoją formę, regularnie trenuje, jeżdżę na rowerze, biegam oraz kilka lat trenowałem sztuki walki. Jako przewodniczący koła naukowego Respublica będę godnie reprezentować je na zewnątrz uczelni.  W planach mam organizować coraz ciekawsze wyjścia co wiąże się z aktywną współpracą członkami koła. Zachęcam Was do przystąpienia do koła naukowego Respublica.

 
 2

Wiceprzewodnicząca Paulina Stępień

Cześć, mam na imię Paulina, studiuję na drugim roku prawa i na pierwszym roku bezpieczeństwa wewnętrznego. Jestem osobą pracowitą jak również otwartą. Z łatwością nawiązuje nowe kontakty oraz sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Głównie interesuje się kryminalistyką ale ciekawią mnie też inne zagadnienia z dziedziny prawa. Działalność w kole naukowym będzie dla mnie nowym i ciekawym doświadczeniem, dlatego zrobię wszystko aby funkcjonowało ono jak najlepiej. 

 
Katarzyna Światły - sekretarz Koła Naukowego Respublica

Sekretarz Katarzyna Stępień

Cześć, nazywam się Kasia, mam 22 lata i jestem studentką I roku Prawa w trybie niestacjonarnym. Na co dzień zajmuje się obowiązkami w swojej firmie, a także jestem mamą na pełny etat. Interesuje się podróżami, sportem, a także motoryzacją. Cieszę się, że mogłam zająć stanowisko Sekretarza w Kole Naukowym „Respublica”. Chciałabym także poszerzać swoje horyzonty z zakresu kryminalistyki, a także zachęcić jak największą grupę studentów do udziału w naszych spotkaniach czy też wyjściach do różnych instytucji.

 

 

Ponadto zostały wyznaczone cele jakie koło naukowe ma zamiar zrealizować na przestrzeni najbliższych lat. Założono między innymi zorganizowanie dla uczniów szkół IV Prawniczego Konkursu Krasomówczego pt. „Spór o gruszę – kto miał rację w sienkiewiczowskim procesie Rzędzianów z Jaworskimi?”. Koło naukowe będzie dążyło do spotkania z dyrektorem Aresztu Śledczego w Kielcach płk. dr Krzysztofem Czekajem a także zwiedzanie aresztu i zapoznanie się ze strukturą oraz zadaniami wyżej wymienionej instytucji. Planujemy zwiedzić Centrum Miejskiego Monitoringu KMP w Kielcach znajdującego się przy ul. Wesołej. Poruszymy tematy takie jak: obecny zasięg monitoringu w mieście i procedura wykorzystania materiałów z monitoringu a także wpływ monitoringu na bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Kolejnym celem wyznaczonym przez koło naukowe jest wyjazd do Laboratorium Kryminalistycznego w Kielcach na wykład dotyczący ekspertyz daktyloskopijnych. Chcemy odbyć spotkanie dydaktyczne z Kołem Naukowym funkcjonującym na Winnickim Kooperatywnym Instytucie Wydziału Prawa oraz wspólne uczestniczenie w wykładach polsko – ukraińskich. W planach mamy uczestniczenie w rozprawie Sądu Rejonowego w Kielcach, mamy głęboką nadzieję, że będzie to rozprawa na Wydziale Karnym. Liczymy także na spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem. Temat, który chcielibyśmy poruszyć z Rzecznikiem Praw Obywatelskich to ”Ustawa inwigilacyjna a prawa obywatelskie”. Mamy ogromne nadzieje na spotkanie z kierownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Panią Grażyną Pisarczyk a także na spotkanie z Inspektorem Stanisławem Golmento z Okręgowego Inspektoratu Pracy, z którym planujemy kontynuowanie akcji „Kultura a bezpieczeństwa”. Będą to wykłady studentów koła naukowego w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie będą prowadzić zajęcia na temat praw pracowniczych i praw do wynagrodzenia, spotkanie z szefem Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji KWP Kielce oraz wiele innych ciekawych wyjść. Przewidujemy czynny i bierny udział studentów w Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych w Polsce organizowanych przez Samorządy Studenckie. Oprócz działalności zewnętrznej nasze koło planuje także stworzenie specjalistycznej sali naukowej na uczelni związanej z tematyką koła, w której studenci mogliby prowadzić zajęcia praktyczne. Możliwe będzie np. prowadzenie oględzin, sporządzanie protokołów oraz możliwość oglądania wielu ciekawych materiałów dydaktycznych związanych z kryminologią i kryminalistyką. Tworzenie pracowni nadzorować będzie wykładowca, który specjalizuje się w tematyce związanej z ideami koła. To tylko nieliczne pomysły, które posiadamy. Wraz ze wzrostem liczby członków koła naukowego ilość pomysłów z dnia na dzień rośnie.

Koło naukowe Respublica cały czas zdobywa nowych członków, którzy od dnia pierwszego spotkania zwiększyli swoją liczbę już dwukrotnie. Nadzór nad kołem naukowym na uczelni sprawuje dr Dariusz Palacz, prodziekan wydziału Administracji i Bezpieczeństwa dr Łukasz Baratyński oraz dziekan wydziału Administracji i Bezpieczeństwa dr Krzysztof Wątorek.

Serdecznie zapraszamy do aktywnej współpracy w kole naukowym Respublica studentów naszej Uczelni. Pamiętajcie, że drzwi naszego koła są otwarte dla wszystkich.

Kamil Rębosz – student I roku bezpieczeństwa wewnętrznego